Thứ sáu, 06/12/2019 12:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thanh Hóa: Thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị ngành Nông nghiệp

31/07/2019, 16:13 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra các quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký các quyết định về việc thành lập 5 đơn vị ngành Nông nghiệp trực thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa.

Chi cục Thú y và Phòng Chăn nuôi sáp nhập thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y.

Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

Chi cục Thủy sản Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Phòng Nuôi trồng thủy sản, tàu thanh tra thủy sản và thanh tra viên thủy sản.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật.

Các Chi cục được thành lập chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở NN-PTNT Thanh Hóa.

Ngành Thú y tỉnh Thanh Hóa vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để trụ vững trong đại dịch tả lợn châu Phi.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ra các quyết định thành lập các Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa bao gồm BQL Rừng phòng hộ Như Thanh (sáp nhập và tổ chức lại các BQL Rừng phòng hộ Thanh Kỳ, Như Xuân, Sim), Quan Sơn (sáp nhập và tổ chức lại BQL Rừng phòng hộ Na Mèo và Sông Lò), Thường Xuân (sáp nhập và tổ chức lại BQL Rừng phòng hộ Sông Đằn và BQL Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Chu).

Trước đó, vào ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ra các quyết định thành lập 24 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại 24 huyện, thành phố, thị xã.

VÕ VĂN DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận