Thứ ba, 19/06/2018 03:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiêu chí dễ làm trước

29/05/2013, 11:03 (GMT+7)

Tập trung vào các tiêu chí dễ làm trước, không chạy theo thành tích gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, với phương châm đó, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã bắt tay vào xây dựng NTM.

Tập trung vào các tiêu chí dễ làm trước, không chạy theo thành tích gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, với phương châm đó, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã bắt tay vào xây dựng NTM.

Tính đến nay huyện Mỹ Đức đã huy động được 51,2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Chương trình xây dựng NTM. Trong đó, vốn doanh nghiệp đóng góp là 1,32 tỷ đồng; các tổ chức đoàn thể 1,3 tỷ đồng; vốn do nhân dân đóng góp được 48,1 tỷ đồng...

Từ nguồn vốn này, nhiều công trình giao thông, trường học, thủy lợi nội đồng đã được đầu tư xây dựng giúp các địa phương phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân.

Nguời dân góp sức xây dựng NTM

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 14 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,98%, giảm 6,02% so với năm 2010. Ngoài xã điểm Phùng Xá đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí, toàn huyện đã có 5/21 xã đạt và cơ bản đạt từ 14 đến 19 tiêu chí.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Lê Văn Sang cho biết: Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT), chuyển đổi cơ cấy cây trồng vật nuôi làm tiền đề vững chắc cho việc xây dựng NTM.

Đến nay, toàn huyện Mỹ Đức đã DĐĐT được 6.150 ha (gấp hơn 4 lần so với chỉ tiêu thành phố giao). Hầu hết các xã đã cơ bản hoàn thành công tác DĐĐT, hiện chỉ còn 2 xã, thị trấn và 6 thôn đang triển khai. Sau DĐĐT số ô giảm tới 82.825 ô. Sau khi dồn đổi ruộng, các địa phương đã tập trung quy hoạch lại đồng ruộng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài hơn 2.000 ha đã được chuyển đổi sang mô hình sản xuất đa canh, huyện còn xây dựng được nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (chiếm khoảng 45-50% diện tích trồng lúa của huyện). Năng suất đã nâng từ 62 tạ/ha lên 70 tạ/ha. Khâu làm đất đã cơ giới hóa 100%; khâu gặt đập liên hoàn ở nhiều xã đã đạt từ 50-70% diện tích.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng quá trình triển khai xây dựng NTM của huyện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Là huyện thuần nông, kinh tế khó khăn, nguồn vốn cho xây dựng NTM của các địa phương đều rất eo hẹp trong khi cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ đang là thách thức lớn cho nhiều địa phương.

Ngay như xã điểm Phùng Xá cũng đang nan giải trong việc giải quyết vấn đề môi trường làng nghề để hoàn thành tiêu chí môi trường bởi các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của làng nghề không đủ lực để xử lý vấn đề môi trường. Đường giao thông trục chính của xã đang triển khai nhưng nguồn vốn lớn nên chưa thể hoàn thành xong trong một sớm một chiều…

Bên cạnh đó, giao thông thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện còn rất khó khăn, toàn huyện mới chỉ có xã Phùng Xá đạt tiêu chí này và 2 xã cơ bản đạt còn tới 18 xã chưa đạt, và đang ở mức rất thấp, mới chỉ có 30,7% kênh tưới cấp 3, 14,4% kênh tưới cấp 2 được kiên cố hóa.

Mặc dù vậy, để đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM, trong thời gian tới, huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM, huy động các nguồn lực để thực hiện đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt. Phấn đấu trong năm 2013 mỗi xã đạt và cơ bản đạt tăng từ 1 đến 2 tiêu chí. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác DĐĐT ở xã Lê Thanh và thị trấn Đại Nghĩa để giúp các địa phương tổ chức lại sản xuất.

Huyện tiếp tục chỉ đạo tăng diện tích giống cây trồng mới, nhất là giống lúa chất lượng cao đang được người dân ở các xã cấy thử cho năng suất cao, đẩy mạnh các mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung và chú trọng vào phát triển kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ và thương mại.

“Các mô hình này rất phù hợp, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tích cực cho quá trình xây dựng NTM ở Mỹ Đức tiến nhanh trong thời gian tới”, ông Sang khẳng định.

BẠCH THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận