Thứ ba, 19/02/2019 05:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tìm hiểu về thuê mặt nước biển nuôi trồng thủy sản

06/12/2011, 11:47 (GMT+7)

* Đối tượng được giao, cho thuê mặt nước biển không thu tiền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Điều 10, Nghị định 27/2005/NĐ-CP ngày 8/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản, đối tượng được giao mặt nước biển không thu tiền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, gồm: a) Cá nhân sinh sống tại địa phương trực tiếp nuôi trồng thủy sản mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản; b) Cá nhân sinh sống tại địa phương làm nghề khai thác thủy sản ven bờ chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Hạn mức, thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản được quy định như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 12, Nghị định 27/2005/NĐ-CP ngày 8/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản, hạn mức diện tích và thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản được quy định như sau: - Về hạn mức diện tích: + Diện tích mặt nước biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản không quá một (01) ha. + Diện tích mặt nước biển cho thuê để nuôi trồng thủy sản không quá ba mươi (30) ha trong vùng biển ba (3) hải lý trở vào bờ hoặc không quá một trăm (100) ha trong vùng biển cách bờ từ ba (3) hải lý trở ra. - Về thời hạn giao, cho thuê Thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản không quá hai mươi (20) năm, được tính từ ngày ghi trong quyết định giao, cho thuê mặt nước biển.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận