Chủ nhật, 15/09/2019 08:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trên 6.100 tỷ đồng vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

23/03/2015, 09:35 (GMT+7)

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 8/19 Chi nhánh ngân hàng thương mại và 13 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở triển khai thực hiện chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn. 

Trên 6.100 tỷ đồng vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nhờ nguồn vốn theo Nghị định 41 đầu tư cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn làm chuyển biến tích cực việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM của tỉnh

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, đến nay dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/QĐ-TTg của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt trên 6.100 tỷ đồng, với hơn 174.300 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân còn đang dư nợ.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 8/19 Chi nhánh ngân hàng thương mại và 13 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở triển khai thực hiện chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng NN - PTNT giữ vai trò chủ lực trong việc cho vay theo Nghị định 41 của Chính phủ, với số dư nợ chiếm trên 65% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 của Chính phủ đã khơi dòng cho một khối lượng lớn vốn tín dụng đầu tư cho lĩnh vực này, qua đó góp phần làm chuyển biến tích cực việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM của tỉnh.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận