Chủ nhật, 27/05/2018 02:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ 15/2, Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

01/02/2012, 09:28 (GMT+7)

Quy định trên được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 202/2011/TT-BTC, áp dụng cho các doanh nghiệp là đối tượng cổ phần hóa và trong phạm vi quá trình thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Từ 15/2, nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

Quy định trên được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 202/2011/TT-BTC, áp dụng cho các doanh nghiệp là đối tượng cổ phần hóa và trong phạm vi quá trình thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa. Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ khi cổ phần hóa phải thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này. Trước khi thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê, xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn Nhà nước. Sau khi đã được xử lý tài chính và thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp mà không còn vốn Nhà nước, hoặc giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả, thì cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần. Trong trường hợp phương án tái cơ cấu không khả thi, không có hiệu quả thì áp dụng hình thức sắp xếp khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

Về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị vốn Nhà nước theo sổ kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức năng định giá thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

NGUYỄN HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận