Thứ sáu, 19/04/2019 01:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tư vấn của Viện nghiên cứu Ngô

15/03/2010, 10:09 (GMT+7)

Viện NC Ngô xin giới thiệu đặc điểm một số bộ giống ngô lai của Viện hiện đang được cung ứng rộng rãi trên thị trường và tư vấn thời gian gieo trồng đạt hiệu quả cao, cụ thể:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, trong vụ xuân 2010, lượng mưa thấp hơn hoặc xấp xỉ trung bình nhiều năm, khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng ở vùng Đông Bắc, miền núi phía Bắc và trung du Bắc bộ, ảnh hưởng xấu tới sản xuất. Trước tình hình đó, Viện NC Ngô xin giới thiệu đặc điểm một số bộ giống ngô lai của Viện hiện đang được cung ứng rộng rãi trên thị trường và tư vấn thời gian gieo trồng đạt hiệu quả cao, cụ thể:

1. Nhóm giống ngô dài ngày: LVN10

Thời gian sinh trưởng biến động từ 100-135 ngày, tuỳ thuộc vào từng thời vụ gieo trồng, cụ thể: vụ thu 100-105 ngày; vụ đông 110-125 ngày; vụ xuân 120-135 ngày. Tiềm năng năng suất 8-10 tấn/ha. Tỷ lệ cây cho 2 bắp hữu hiệu có thể đạt tới 40-45%; hiện nay đang được gieo trồng nhiều vụ và nhiều vùng trong cả nước cũng như một số nước trong khu vực. Thời gian gieo trồng cho các tỉnh đồng bằng Bắc bộ trong vụ ĐX từ 15/12-30/12; vụ xuân từ 20/1-15/2; vụ xuân hè ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ 15/3-30/4 phụ thuộc vào mưa đến muộn hay đến sớm.

2. Nhóm giống ngô trung ngày: LVN4; LVN99; LVN45; LVN61; VN8960; LCH9

Thời gian sinh trưởng biến động từ 95-125 ngày, cụ thể: Vụ thu 95-100 ngày; vụ đông 105-110 ngày; vụ xuân 115-120 ngày. Tiềm năng năng suất 8-10 tấn/ha. Tỷ lệ cây cho 2 bắp hữu hiệu có thể đạt tới 25-30%; năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và đổ gãy khá, màu hạt đẹp, lá bi che kín bắp, chịu hạn, chịu mật độ cao, khả năng kết hạt tốt. Hiện nay đang được gieo trồng nhiều vụ và nhiều vùng trong cả nước; đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,v.v... Thời gian gieo trồng cho các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ trong vụ ĐX từ 15/12-30/12; vụ xuân từ 20/1-15/2; vụ xuân hè ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ 25/2-30/4 phụ thuộc vào mưa đến muộn hay đến sớm.

Trong nhóm này các giống ngô đặc biệt chịu được hạn như VN8960; LVN61 và LCH9 (giống chủ lực cho vùng khô hạn nhờ nước trời như các tỉnh miền núi phía Bắc).

3. Nhóm giống ngô ngắn ngày: LVN9; LVN25; LVN885

Thời gian sinh trưởng biến động từ 90 - 95 ngày, cụ thể: Vụ thu 85-90 ngày; vụ đông 90-95 ngày; vụ xuân 95-100 ngày. Tiềm năng năng suất 6-8 tấn/ha. Tỷ lệ cây cho 2 bắp hữu hiệu có thể đạt tới 15-20%. Năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và đổ gãy khá, màu hạt đẹp, lá bi che kín bắp, chịu hạn, chịu mật độ cao, khả năng kết hạt tốt. Hiện nay đang được gieo trồng nhiều vụ và nhiều vùng trong cả nước; đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, v.v... Thời gian gieo trồng cho các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ trong vụ ĐX từ 30/12 - 15/1; vụ xuân từ 25/1-25/2; vụ xuân hè ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ 25/3-30/4 phụ thuộc vào mưa đến muộn hay đến sớm.

Công ty Tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô thuộc Viện NC Ngô sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn và bà con nông dân các địa phương, triển khai chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật giống ngô trong điều kiện hạn hán để đạt được vụ ngô thắng lợi. Liên hệ: ThS Vũ Duy Điện, ĐT: 0913567125.

TRẦN LIÊN CHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận