| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 10/06/2022 , 12:50 (GMT+7)
Thứ Sáu 10/06/2022 , 12:50 (GMT+7)

Hướng người dân sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2022 đạt trên 2 tỷ USD. Vải Bắc Giang giá cao hơn năm ngoái. TP. HCM sắp có tháng khuyến mãi tới 100%.