| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 11/06/2022 , 13:15 (GMT+7)
Thứ Bảy 11/06/2022 , 13:15 (GMT+7)

Thiết bị bay không người lái còn gọi Drone, đa chức năng: phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, dùng sạ lúa chỉ mất 2 phút cho 1 ha và lượng giống chỉ 40kg.