Thứ bảy, 17/11/2018 10:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vĩnh Phúc cập nhật thông tin thường xuyên để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

13/10/2014, 09:03 (GMT+7)

Qua cập nhật, nắm bắt thông tin kịp thời giúp BCĐ NTM từ tỉnh đến cơ sở có thêm thông tin, kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai.

Vĩnh Phúc cập nhật thông tin thường xuyên để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng chợ nông thôn xã Bình Dương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

Ngày 10/10, BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM của tỉnh tổ chức hội nghị cập nhật thông tin về xây dựng NTM.

Dự hội nghị có ông Tăng Minh Lộc - Cục trưởng, Cục Kinh tế hợp tác, Chánh văn phòng điều phối BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM; Hoàng Văn Toàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch MTTQVN tỉnh, Phó BCĐ xây dựng NTM của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành phụ trách tiêu chí liên quan; lãnh đạo UBND 9 huyện, thành, thị và các chuyên viên Văn phòng Điều phối CTXDNTM tỉnh.

Theo báo cáo BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Phúc, sau hơn 3 năm triển khai xây dựng NTM, toàn tỉnh đã huy động gần 11 ngàn tỷ đồng cho xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng KT-XH, trường học, trạm xá, GTNT, GTNĐ, thủy lợi, thiết chế văn hóa xã, thôn…. tiếp tục được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 17 triệu đồng/người năm 2011, tăng lên 27 triệu đồng/người năm 2013.

Năm 2014, UBND tỉnh, BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh đã chọn 17 xã để xây dựng đạt chuẩn NTM.

Kế hoạch năm 2015, tỉnh tiếp tục chọn 20 xã để chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đến 2015 có 56 xã(50%) đạt chuẩn, đến hết 2018, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng NTM còn bộc lộ tồn tại, hạn chế. Tiến độ triển khai ở một số địa phương còn chậm; BCĐ các cấp, nhất là cấp cơ sở còn chưa sâu sát, việc phát hiện, tháo gỡ khó khăn chưa kịp thời; một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa rõ quan điểm, nội dung, ý nghĩa, cách làm của chương trình xây dựng NTM.

Xuất phát từ thực tế đó, Thường trực BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM tổ chức hội nghị nhằm cập nhật thông tin cho thành viên BCĐ từ tỉnh xuống cơ sở.

Tại hội nghị, Chánh văn phòng điều phối BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM Tăng Minh Lộc đã truyền đạt kinh nghiệm về thành công xây dựng NTM của một số nước; thông tin quá trình triển khai NTM trên phạm vi cả nước, đặc biệt là những khó khăn, hạn chế như bộ máy điều hành Chương trình NTM thiếu tính chuyên nghiệp; công tác tuyên truyền, nhận thức của một số cán bộ còn hiểu chưa đầy đủ về phương thức, cách làm NTM; đội ngũ cán bộ vận hành chưa được bồi dưỡng đầy đủ; một số chính sách về NTM chưa đi vào cuộc sống; công tác lập quy hoạch còn thiếu tính thực tiễn; phát triển hạ tầng chưa chú ý đến công trình văn hóa, môi trường; phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa còn lung túng; rác thải, nước thải nông thôn chưa có chuyển biến tích cực…

Phát biểu, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đặt ra một số câu hỏi, trao đổi về một số vấn đề cần quan tâm hiện nay như: Cơ chế đặc thù với những xã không nằm trong đăng ký xã điểm; khó khăn thực hiện các tiêu chí như (thủy lợi, cơ sở vật chất hóa); việc thu thập thông tin để tính thu nhập đầu người; công tác GPMB để triển khai các công trình, dự án NTM ….

Việc tổ chức, cập nhật thông tin về Chương trình MTQG xây dụng NTM là rất cần thiết. Qua cập nhật, nắm bắt thông tin kịp thời giúp BCĐ NTM từ tỉnh đến cơ sở có thêm thông tin, kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai; từ đó mỗi địa phương có thể vận dụng, tìm ra giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

KIỀU BÍCH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận