Thứ tư, 21/11/2018 11:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM ở Cần Thơ: Khẩn trương nhưng không nóng vội

16/11/2011, 09:35 (GMT+7)

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM TP Cần Thơ, trả lời PV NNVN xung quanh vấn đề này...

Diện mạo NTM ở Cần Thơ
TP Cần Thơ xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2010 - 2015. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM TP Cần Thơ, trả lời PV NNVN xung quanh vấn đề này.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thưa ông, ông có thể cho biết tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của TP Cần Thơ đến thời điểm hiện nay?

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đã huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia xây dựng NTM. Từ đó đã làm chuyển biến nhận thức trong các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Các Đảng ủy, Chi bộ cơ sở xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm đưa vào Nghị quyết để tập trung chỉ đạo điều hành và được đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thành ủy cũng đã quyết định phân công các đồng chí Thành ủy viên trực tiếp chỉ đạo 36 xã xây dựng NTM theo 20 tiêu chí của Thành phố. Đối với công tác xây dựng NTM tại 2 xã điểm của Thành phố, đến nay xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đã đạt 16/20 tiêu chí. Xã đang quyết tâm thực hiện 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông (tiêu chí số 2), cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6), chợ nông thôn (tiêu chí số 7) và thu nhập (tiêu chí số 10).

Còn xã Trung An đã thực hiện đạt 14/20 tiêu chí. Trong đó 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1), trường học (tiêu chí số 5), nhà ở dân cư (tiêu chí số 9), thu nhập (tiêu chí số 10), hộ nghèo (tiêu chí số 11) và cung cấp dịch vụ công (tiêu chí số 20). Tuy nhiên với tiến độ đạt được và đang tập trung thực hiện các phần việc còn lại, tôi hy vọng sẽ đáp ứng lộ trình kế hoạch đề ra.

Quá trình xây dựng NTM ở nhiều địa phương cho thấy còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Chọn 2 xã thí điểm xây dựng NTM tại Cần Thơ có gặp khó không trong khi 2 xã này đều có đặc điểm dân đông và đất sản xuất nông nghiệp không nhiều?

Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, vị trí địa lý thuận lợi, xã Mỹ Khánh và xã Trung An đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ phát triển còn chậm, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn yếu, mức sống của người dân còn thấp, dân cư sống rải rác, không tập trung.

Do vậy xây dựng NTM với những tiêu chí nhắm vào mục tiêu thúc đẩy phát triển, thể hiện sự mong chờ của bà con nông thôn vùng ven, vùng sâu, vùng xa. Nhanh chóng xây dựng thành công xã NTM chính là đáp ứng nguyện vọng nhu cầu của nhân dân.

TP Cần Thơ đã nghiên cứu các tiêu chí về NTM nhận thấy 2 xã Mỹ Khánh và Trung An có đủ điều kiện xây dựng xã điểm NTM. Đây là 2 xã Anh hùng, xã văn hóa, đạt nhiều tiêu chí hơn so với những xã khác. Xã Mỹ Khánh xuất phát điểm đã đạt 14/20 tiêu chí, xã Trung An đạt 12/20 tiêu chí. Với những lý do trên, Cần Thơ ưu tiên đầu tư xây dựng thí điểm để rút kinh nghiệm, từng bước nhân rộng mô hình ra toàn Thành phố.

Vùng ngoại ô Cần Thơ hiện còn một số xã còn nghèo như: Trường Xuân, Đông Bình… huyện Thới Lai, đường nông thôn đi lại khó khăn. Có nơi như huyện Phong Điền sản xuất nông nghiệp tập trung làm vườn hay như huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh chỉ thuần nông làm lúa, nông dân thu nhập thấp. Sức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng NTM càng gặp khó khăn. Vậy làm gì để các xã nghèo có thể đạt chuẩn NTM, thưa ông?

Trên địa bàn Thành phố còn nhiều xã mức độ đạt các tiêu chí NTM thấp, đời sống của người dân còn nghèo, một phần là do ngân sách Nhà nước còn hạn chế nên việc đầu tư cho khu vực nông thôn chưa được như mong muốn. Do đó, tùy tình hình thực tế của địa phương, xác định những tiêu chí có tính đột phá và những tiêu chí có tính tác động để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Từ đó, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí khác, trong đó đặc biệt chú trọng những hạng mục, danh mục công trình có tác động phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại ở nông thôn như: Giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống thuỷ lợi nội đồng, mô hình cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, giáo dục, đào tạo và sử dụng nghề cho lao động nông thôn, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường…nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân là mục tiêu của xã NTM.

KHÔNG NÓNG VỘI

TP Cần Thơ vận động toàn xã hội cùng tham gia xây dựng NTM, trong đó có nhiều doanh nghiệp (DN) hưởng ứng, nhập cuộc. Theo ông, để các xã ngoại thành rút ngắn quá trình xây dựng NTM, Cần Thơ còn có biện pháp gì để phát huy nội lực hay cách làm độc đáo, riêng biệt?

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn xã hội, trong đó có DN. TP Cần Thơ đang thực hiện những biện pháp từ việc xác định tuyên truyền trong nhân dân với phương châm huy động nội lực tại chỗ là chính, lấy sức dân lo cuộc sống cho dân, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần thông qua các chương trình đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của từng thời kỳ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, DN huy động nguồn lực tham gia thực hiện các nội dung của đề án xây dựng thí điểm mô hình NTM, các ngành chức năng của Thành phố phối hợp với Ban Quản lý NTM ở xã tổ chức, hướng dẫn nhân dân, DN tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của Chính phủ và thành phố như: Chính sách thí điểm, hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012; thực hiện Chương trình MTQG về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, đẩy mạnh phong trào xây dựng vệ sinh hợp quy cách và hầm biogas, xử lý chất thải trong chăn nuôi…

Xây dựng xã NTM thực chất là làm thế nào nâng cao đời sống, điều kiện sống cho người dân miền quê, làm sao nâng cao thu nhập bền vững, ngày càng giảm bớt hộ nghèo, tái nghèo. Ông có cho rằng nên chạy nhanh để đạt danh hiệu hay đi chậm từng bước vững chắc?

Xây dựng NTM thực chất là nhằm nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn về mọi mặt. Tôi cho rằng chúng ta phải làm với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhưng không được nóng vội; phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt hoặc mức độ đạt còn thấp; tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn từng bước được nâng lên, hướng đến xây dựng NTM mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Xin cám ơn ông!

HỮU ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận