Thứ bảy, 26/05/2018 07:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM ở Quảng Ngãi còn chậm

02/04/2014, 07:05 (GMT+7)

Thực tế triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là chậm và còn nhiều lúng túng, chưa đạt yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xây dựng NTM ở Quảng Ngãi còn chậm
Tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM”

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi, trong số 164 xã của 13 huyện thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến thời điểm này có 155/164 xã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng NTM.

Hiện có 33/164 xã đang triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, các điểm dân cư và quy hoạch chi tiết phát triển SXNN. Công tác lập quy hoạch chung xây dựng NTM cấp xã trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành; quy hoạch chi tiết đã được triển khai ở 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí vào năm 2015.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, số lượng tiêu chí tăng thêm ở mỗi xã đạt bình quân 2,4 tiêu chí/xã, có một số xã số tiêu chí đạt tăng rất nhanh, như Bình Dương (huyện Bình Sơn) tăng 9 tiêu chí, đạt 16/19 tiêu chí…

Với mục tiêu đến năm 2015 có 33/164 xã đạt tiêu chí NTM, nhiều huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình để làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn kế hoạch chưa thật sự trọng tâm và cụ thể, nghiêng về đầu tư cơ sở hạ tầng mà thiếu chú trọng đến quy hoạch SX nông, lâm, ngư nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đặc biệt việc xác định nguồn vốn còn nhiều lúng túng, thiếu sự lồng ghép với các chương trình khác, trong khi đó nhu cầu đầu tư lại quá cao, chưa phù hợp với thực tế.

Ngày 1/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sơ kết 3 năm triển khai xây dựng Chương trình MTGG về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2013. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể (trong đó có 1 dòng họ) và 31 cá nhân đã có thành tích trong phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM”.

Thực tế triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là chậm và còn nhiều lúng túng, chưa đạt yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết sử dụng đất và quy hoạch phát triển SXNN cấp xã; trên cơ sở quy hoạch, đề án được phê duyệt, các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển SX theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người nông dân…

Ông Cao Khoa cũng yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công phụ trách địa bàn cần tăng cường kiểm tra thực tế cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM; các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế về vốn ngân sách tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, quy định lồng ghép các chương trình, dự án; giải pháp đưa tín dụng về nông thôn để đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, đến tháng 6/2014, 100% số xã hoàn thành việc lập đề án xây dựng NTM để làm cơ sở triển khai thực hiện chương trình. Kế hoạch năm 2014- 2015, tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ SX và dân sinh, như giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học,… trong đó ưu tiên cho công trình ở cấp thôn hoặc trực tiếp gắn với SX và đời sống thường nhật của người dân…

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận