Đường dây nóng : 091.352.8198

Ban hành quy chế quản lý khai thác thủy sản

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ban hành quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. 

Tin bài khác

Nội dung quy định nêu rõ, đối với tàu cá hoạt động tại các vùng khai thác, tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên khai thác thủy sản tại vùng khơi và vùng biển cả, không được khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng.

Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 CV đến dưới 90 CV khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng khơi, không được khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng biển cả.

Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 20 CV hoặc tàu không lắp máy khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, không được khai thác thủy sản tại vùng lộng, vùng khơi và vùng biển cả…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đ.THÀNH
Bình luận Gửi phản hồi