Chủ nhật, 22/07/2018 08:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Thuận: Năm 2011, đào tạo nghề cho 12.000 lao động

01/04/2011, 08:15 (GMT+7)

Kế hoạch năm 2011, Bình Thuận sẽ đào tạo nghề cho 12.000 lao động, trong đó đào tạo cho lao động nông thôn là 10.000 người.

Ngay từ đầu năm nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội thực hiện tốt các giải pháp. Trước hết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động nông thôn chưa có việc làm. Sự phối hợp giữa ngành chủ quản và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… các cấp tổ chức các cuộc hội thảo về tầm quan trọng của việc học nghề. Đồng thời UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo quyết liệt các cơ sở dạy nghề lập kế hoạch để thực hiện đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Chính phủ.

Điều quan trọng nhất là các cơ sở dạy nghề cần quan tâm tới chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn lực cho địa phương có chất lượng cao và khi kết thúc khóa học 100% học viên có công việc làm ổn định.

ĐỖ KHẮC THỂ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận