Thứ ba, 24/04/2018 12:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 14-20/4

14/04/2014, 07:00 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - trổ bông; sâu cuấn lá nhỏ phát sinh cục bộ và gây hại nhẹ.

Dự báo sâu bệnh tuần từ 14-20/4
Vết bệnh khô vằn trên lá lúa

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên  lúa

- Bệnh đạo ôn: Thời tiết mưa ẩm về đêm và sáng, nhất là những ngày đầu tuần tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn hại lá tiếp tục gia tăng nhanh trà lúa Xuân muộn giai đoạn đẻ rộ - đứng cái; tập trung tại các tỉnh Bắc bộ. Bệnh đạo ôn hại cổ bông gây hại trên lúa trà sớm giai đoạn đòng già - trỗ bông tại một số tỉnh Bắc Trung bộ và miền núi phía Bắc.

Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, gieo, cấy dày, bón đạm để phát hiện bệnh sớm và tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức, thực hiện phòng chống bệnh đạo ôn hại lá và đạo ôn hại cổ bông kịp thời.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa; hại nặng trên những vùng chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng trừ, trên những ruộng gần gò đồi, ven làng, vùng thiếu nước, nhất là trà lúa đứng cái - đòng, cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Tiếp tục tích lũy về mật độ trên các trà lúa và mật độ bắt đầu tăng cao cục bộ ở một số diện tích lúa làm đòng - trổ bông, nhất là các tỉnh từ Quảng Bình đến TT- Huế và một số tỉnh Tây Bắc bộ. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phòng trừ ở những diện tích có mật độ cao.

- Bệnh lem lép hạt: Bệnh phát sinh tại các vùng thường bị hàng năm tại các tỉnh Bắc Trung bộ; cần phòng chống ngay khi lúa chuẩn bị trỗ bông.

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - trỗ bông; sâu cuấn lá nhỏ phát sinh cục bộ và gây hại nhẹ.

b) Trên mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc tại Nghệ An. Cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh và thay thế những diện tích mía đã lưu gốc nhiều năm.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Trên lúa giai đoạn lúa đòng trổ - ngậm sữa: Rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông và bệnh lem lép thối hạt phát sinh và gây hại gia tăng.

- Trên lúa ĐX muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh hại nhẹ.

- Chuột: Gây hại cục bộ trên các trà lúa ĐX giai đoạn đòng trỗ và giống gieo lúa XH.

- Trên lúa XH giai đoạn mạ: Bọ trĩ, sâu keo, ốc bươu vàng... phát sinh nhẹ.

- Chuột: Gây hại rải rác trên các trà lúa ĐX giai đoạn đòng trỗ và giống gieo lúa XH.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến rầy cám tuổi 3 - 5, xuất hiện ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Các địa phương đang chuẩn bị xuống giống hè thu 2014 cần theo dõi bẫy đèn đề ra lịch gieo sạ theo hướng tập trung, đồng loạt né rầy nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non.

- Bệnh đạo ôn lá phát sinh chậm và gây hại nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh và bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện trên trà lúa ĐX gieo sạ muộn, nhất là trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm. Kiểm tra ruộng thường xuyên để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Chú ý chuột gây hại những ruộng mới gieo sạ. Cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột.

- Xuống giống lúa hè thu 2014: Căn cứ vào kết quả bẫy đèn và tình hình xâm nhập mặn để xuống giống, đảm bảo tập trung, đồng loạt, né rầy; đồng thời, vệ sinh đồng ruộng, cày ải đảm bảo thời gian cách ly nguồn bệnh, áp dụng canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), công nghệ sinh thái.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) ; Wellof 3GR (12 kg/ha).

- Sâu cuốn lá nhỏ phun: Mimic 20SC; Altach 5EC; Wellof 330EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3-5 ngày và sau khi trổ đều.

- Phun bộ HAI BB giai đoạn đẻ nhánh (Beam 75WP (100g) + Bony 4SL (250ml)) phòng trị bệnh đạo ôn lá và bệnh cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn.

Trên cây trồng khác:

Cây chè

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

H.A.I

Đang được quan tâm

Gửi bình luận