Thứ bảy, 21/04/2018 09:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Năm 2014: Đà Nẵng thêm 4 xã về đích xây dựng NTM

15/04/2014, 07:00 (GMT+7)

Huyện Hoà Vang đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2014 thêm 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phú về đích.

UBND huyện Hoà Vang, địa phương duy nhất ở Đà Nẵng triển khai xây dựng NTM, vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2 năm 2014 - 2015.

Theo đó, huyện Hoà Vang đề ra mục tiêu, tiếp tục duy trì và nâng cấp các tiêu chí tại 2 xã đã hoàn thành NTM cuối năm 2013 là Hoà Tiến và Hoà Châu; phấn đấu năm 2014 thêm 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phú về đích; năm 2015 có 3 xã là Hoà Nhơn, Hoà Sơn, Hoà Liên đạt chuẩn về NTM; năm 2016, các xã còn lại là Hoà Ninh, Hoà Bắc hoàn thành.

Huyện chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và SXNN theo hướng chuyên canh, tập trung bền vững, để tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 10-12%/năm, thương mại dịch vụ tăng 12-14%/năm, nông lâm thuỷ sản tăng 5,5 - 6%/năm. Năm 2014, phấn đấu đưa ra khỏi diện nghèo 1.500 - 1.800 hộ, để cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3% (hiện nay 10,3%).

Một số giải pháp chủ yếu được UBND huyện Hoà Vang triển khai gồm: tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, rà soát nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch lộ trình tập trung giải quyết dứt điểm từng tiêu chí chưa đạt.

Đẩy mạnh SX trên tất cả các lĩnh vực, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông hộ; tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả các dự án phát triển kinh tế đã triển khai và triển khai tiếp các đề án mới. Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện theo hướng đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Ba năm qua, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Hoà Vang đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 170 tỷ đồng, vốn thành phố hơn 397 tỷ đồng, vốn từ ngân sách huyện, xã gần 54 tỷ đồng; vốn hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN hơn 60 tỷ đồng; vốn đóng góp của nhân dân hơn 442 tỷ đồng.

Huyện đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình thuộc cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, 2 xã Hoà Tiến, Hoà Châu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phú, Hoà Nhơn, Hoà Liên hoàn thành 14-15 tiêu chí; 3 xã là Hoà Khương, Hoà Phong, Hoà Sơn đạt 13 tiêu chí; 2 xã Hoà Ninh, Hoà Bắc đạt 11-12 tiêu chí…

NGUYỄN CẦU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận