Thứ hai, 21/05/2018 06:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát hành Báo NNVN đến các cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ NN-PTNT

31/03/2017, 07:01 (GMT+7)

Đảng ủy Bộ NN-PTNT vừa ra Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về việc tăng cường triển khai việc đọc và làm theo báo chí của Đảng. 

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ có kết luận một số nội dung trọng tâm như sau:

Những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong Bộ ngành đã đạt được một số kết quả quan trọng. Báo chí của Đảng nói chung, báo chí của ngành Nông nghiệp và PTNT nói riêng đã tập trung thông tin, tuyên truyền về định hướng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; phản ánh kịp thời về nhiều sự kiện lớn, trọng đại của đất nước góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thống nhất chỉ đạo, như sau:

Một là, tăng cường triển khai việc đọc và làm theo báo chí của Đảng, nhất là Báo NNVN đến rộng rãi cán bộ đảng viên, các cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Hai là, giao cho Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phối hợp với Đảng ủy Báo NNVN bàn bạc thống nhất kế hoạch phát hành đảm bảo hiệu quả nhất, để báo chí của ngành thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, phản ánh đầy đủ toàn diện nhất mọi mặt công tác của cán bộ đảng viên và người lao động, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của Bộ ngành, nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trước mắt tập trung triển khai, phát hành Báo NNVN đến các chi bộ đảng và các cấp ủy cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ NN - PTNT.

Ba là, hằng năm, Đảng ủy Báo NNVN cần tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt công tác phát hành, cũng như việc đọc và làm theo báo chí của Đảng, của ngành, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

THANH HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận