Thứ sáu, 20/07/2018 11:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yên Định, điểm sáng xây dựng NTM

10/01/2013, 09:54 (GMT+7)

Sau hai năm XD NTM, các xã của huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã đạt trung bình 10 tiêu chí, trong đó có 1 xã cán đích với 19 tiêu chí...

Sau hai năm XD NTM, các xã của huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã đạt trung bình 10 tiêu chí, trong đó có 1 xã cán đích với 19 tiêu chí; 2 xã đạt 16 tiêu chí; 22 xã đạt từ 9 - 15 tiêu chí xây dựng NTM.

Để hoàn thành mục tiêu XD NTM, trên nền tảng vững chắc đã tạo dựng (mỗi xã đạt bình quân 8 tiêu chí trước khi XD NTM), huyện Yên Định thực hiện đồng bộ các biện pháp, quyết liệt chỉ đạo, triển khai tới từng xã, thị trấn các nội dung như tập trung tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng trong XD NTM; không ỷ lại tập thể, Nhà nước mà phải nhận thức được đây là trách nhiệm của mỗi người dân, phải dựa vào sức dân.

Huyện phân công trách nhiệm cho cán bộ chỉ đạo đến từng đơn vị xã, thị trấn. Hằng năm, kết quả XD NTM là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá phong trào thi đua và nhận xét, đánh giá tập thể và cán bộ của huyện. Ban hành nhiều quy định hỗ trợ, khuyến khích XD NTM như: hỗ trợ 10% giá trị xây lắp mặt đường GTNT; hỗ trợ 80 triệu đồng/km giao thông nội đồng, xã đạt 13 tiêu chí hỗ trợ ngay 1 tỉ đồng, 16 tiêu chí hỗ trợ thêm 1 tỉ. Xã hoàn thành 19 tiêu chí sẽ được hỗ trợ tổng cộng 3 tỉ đồng.

SX rau an toàn mang lại kinh tế cao cho người dân

Đối với các xã, hằng năm, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phải đăng ký với huyện các tiêu chí hoàn thành trong năm. Mỗi quý, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, tổ chức giao ban để trao đổi kinh nghiệm, kịp thời có giải pháp tổ chức thực hiện chương trình, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Huyện thành lập tổ thẩm định, trên cơ sở báo cáo của xã, kiểm tra và ra quyết định công nhận hoàn thành đối với từng tiêu chí.

Mỗi xã tùy theo tình hình cụ thể để đề ra những kế hoạch, biện pháp sao cho đạt hiệu quả. Như đối với xã Quý Lộc, xã điểm xây dựng NTM của tỉnh, trong phát triển kinh tế, trước tiên, xã ban hành nghị quyết về quy hoạch phát triển kinh tế trang trại tập trung, trong đó ưu tiên cấp đất công ích, đổi đất canh tác của các hộ để dồn thành thửa lớn tạo quỹ đất làm trang trại ổn định lâu dài, hỗ trợ 20 – 30 triệu đồng/trang trại, giúp nông dân yên tâm đầu tư.

Kế hoạch năm 2013, phấn đấu các đơn vị điểm trong huyện Yên Định hoàn thành từ 16 tiêu chí trở lên. Đến năm 2014, 9 xã điểm và 1 thị trấn (tương ứng với 35%) hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Năm 2017, có trên 80% số đơn vị hoàn thành XD NTM và trở thành huyện NTM. Năm 2020, tất cả các đơn vị còn lại hoàn thành XD NTM.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, đến nay xã Quý Lộc đã có 200 trang trại, thu nhập bình quân của các trang trại đạt từ 80 đến 110 triệu đồng/năm. Đặc biệt, xã đã xây dựng được 2 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô 10.000 - 11.000 con/lứa.

Trên cơ sở hiệu quả kinh tế đạt được, xã Quý Lộc tập trung đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm... tạo điều kiện thúc đẩy SX, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến hết năm 2012, Quý Lộc là địa phương dẫn đầu của tỉnh về đích sớm trên lộ trình XD NTM trong năm 2012.

Bà Ngô Thị Hoa, Chủ tịch UBND kiêm Phó ban chỉ đạo XD NTM huyện Yên Định, cho biết: Nguồn vốn huy động thực hiện XD NTM trong 2 năm ước đạt trên 1.000 tỉ đồng. Tính riêng năm 2012 (tính đến tháng 10), tổng nguồn vốn huy động trên toàn huyện đạt 160,128 tỉ đồng. Trong đó, vốn của Trung ương, tỉnh, huyện là 62,154 tỉ đồng; vốn ngân sách xã là 43,62 tỉ đồng; vốn nhân dân đóng góp là 40,31 tỉ đồng; vốn khác (tài trợ, hỗ trợ của DN, đồng hương) là 14,045 tỉ đồng… Đặc biệt, đến nay đã có gần 250 tỉ đồng nguồn vốn của nhân dân bỏ ra để chỉnh trang, xây mới nhà ở và các công trình phụ trợ khác.

BÌNH MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận