Thứ sáu, 22/06/2018 12:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

100% xã hoàn thành lập quy hoạch

11/07/2013, 10:15 (GMT+7)

Ông Vũ Quang Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết: Toàn tỉnh có 120 xã xây dựng NTM, tính đến nay 100% xã đã cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch...

Ông Vũ Quang Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết: Toàn tỉnh có 120 xã xây dựng NTM, tính đến nay 100% xã đã cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng NTM cấp xã, do chính lãnh đạo UBND xã trực tiếp làm, có sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn. Hiện nay các xã đang tổ chức công bố quy hoạch ra dân (mức hỗ trợ 150 triệu đồng/xã).

Nhìn chung, đề án và quy hoạch xây dựng NTM về nội dung và chất lượng chưa đạt theo yêu cầu, còn chú trọng nhiều đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ít quan tâm đến phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Mặt khác, trong quá trình lập quy hoạch chưa đánh giá đúng thực trạng, chưa lường hết được tiềm năng phát triển lâu dài và cơ chế, chính có nhiều thay đổi nên quá trình thực hiện có nhiều điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế.

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận