Thứ bảy, 20/10/2018 09:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

30 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất tín dụng

13/11/2013, 10:13 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã cân đối, bố trí 30 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất tín dụng đầu tư phát triển sản xuất...

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã cân đối, bố trí 30 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất tín dụng đầu tư phát triển sản xuất với 132 hồ sơ xin hỗ trợ lãi suất vay vốn, 33 hồ sơ được phê duyệt hỗ trợ với mức hỗ trợ là 871,04 triệu đồng, còn 99 hồ sơ đang thẩm định.

Thông qua chính sách tín dụng đã khuyến khích người dân, tổ chức mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tạo sự ổn định xã hội vùng nông thôn của tỉnh, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí NTM các địa phương.

NV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận