Thứ hai, 25/06/2018 04:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

84% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh

29/07/2013, 09:53 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban điều hành Chương trình MTQG Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015...

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban điều hành Chương trình MTQG Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình 2014.

Tính đến cuối tháng 6/2013, toàn tỉnh có 84% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, 59,3% hộ dân nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 94% trường mầm non và tiểu học, 97,5% trường phổ thông, 90,6% trạm xá nông thôn có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Riêng 6 tháng đầu năm, Trung tâm Nước sinh hoạt & vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị đã xây dựng hoàn thành 4/6 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; 2/10 công trình cấp nước và vệ sinh trường học; 1/4 công trình cấp nước và vệ sinh trạm xá;

Xây dựng 8 panô tuyên truyền về Chương trình MTQG NS&VSMTNT; nhân dân các địa phương đưa vào sử dụng 3.098/6.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; 500/1.980 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh…

Tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình năm 2013 trên địa bàn Quảng Trị là 73.794 triệu đồng, trong đó vốn Nhà nước 19.091 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 703 triệu đồng; tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 48 tỷ đồng; vốn do nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng.

Với nguồn vốn này, dự kiến đến hết năm 2013, toàn tỉnh sẽ có 85,8% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt; gần 62% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 48% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% trường học mầm non, tiểu học, phổ thông, 96,6% trạm y tế xã có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đánh giá bước đầu cho thấy, thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ban ngành liên quan trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình MTQG NS&VSMTNT ở các địa phương.

Tuy nhiên, do nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của nhà nước chỉ đáp ứng được từ 30 - 40% thực tế ở các vùng nông thôn trong khi tập quán sinh hoạt của nhân dân một số vùng còn lạc hậu, trình độ dân trí thấp nên việc tiếp thu và thực hiện dự án còn chậm….

Theo kế hoạch, năm 2014 Quảng Trị cần 126.014 tỷ đồng để xây mới thêm 3 công trình cấp nước tập trung; 9.600 công trình cấp nước nhỏ lẻ; 10 công trình cấp nước và vệ sinh cho trường học và 4 công trình cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế nông thôn; đồng thời xây mới thêm 10.000 nhà tiêu và cải tạo 1.300 chuồng trại chăn nuôi…

Trong thời gian tới, để nâng cao và đánh giá đúng hiệu quả của chương trình, các thành viên trong Ban điều hành Chương trình MTQG NS&VSMTNT tỉnh đã thảo luận và đề xuất nhiều biện pháp như: Cần có sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan để kiểm tra, khảo sát, nhu cầu thực tế các địa phương; đưa thêm tiêu chí xử lý, thu gom rác thải và phòng ngừa dịch bệnh vào bảng đánh giá của chương trình;

Quan tâm hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh ở các khu vực nông thôn… nhằm đạt mục tiêu đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 87,2% dân nông thôn có nước sinh hoạt; gần 80% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu và gần 50% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh.

TÂN LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận