Thứ hai, 28/05/2018 03:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Báo NNVN có nhiều bài viết hay về NTM

05/05/2015, 06:15 (GMT+7)

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị vừa họp bàn kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM năm 2015.

Báo NNVN có nhiều bài viết hay về NTM
Ông Từ Quang Hóa phát biểu tại buổi họp bàn công tác tuyên truyền

Ông Đào Mạnh Hùng, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị, cho biết trong năm 2014, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đặc biệt, các phương tiện truyền thông đã thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, từ đó góp phần giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

 Công tác tuyên truyền đã góp phần thúc đẩy cuộc vận động xây dựng NTM ở Quảng Trị đạt được những kết quả đáng mừng.

Theo ông Hùng, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM năm 2014 đạt 1.179 tỷ đồng. Vốn lồng ghép các chương trình, dự án đạt 584 tỷ đồng. Vốn nhân dân đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền là 168 tỷ đồng. Vốn huy động khác hơn 22 tỷ đồng.

Bên cạnh các nguồn lực đầu tư trực tiếp, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các chính sách cho vay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được gần 58 tỷ đồng đồng, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân.

Đến cuối năm 2014, tỉnh Quảng Trị có 3 xã đạt 19 tiêu chí, là Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim và Vĩnh Thủy của huyện Vĩnh Linh. Có 12 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, tăng 8 xã so với năm 2013. Có 59 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, tăng 28 xã so với năm 2013. Có 40 xã đạt từ 5-9 là tiêu chí, giảm 27 xã so với năm 2013.

Năm 2014, các địa phương nỗ lực thực hiện mục tiêu không có xã dưới 5 tiêu chí, kết quả đã giảm 12 xã so với năm 2013. Tuy nhiên, do điều kiện còn nhiều khó khăn nên hiện vẫn còn 3 xã dưới 5 tiêu chí, là xã Ba Nang, A Vao và Tà Rụt của huyện miền núi Đakrông.

Trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, thu nhập người nông dân còn thấp, song nhờ huy động có hiệu quả sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự nỗ lực cố gắng của các địa phương và ủng hộ của quần chúng nhân dân nên tổng số lượng tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2014 tăng khá so với năm 2013.

Cụ thể tổng số tiêu chí tăng đạt 317 tiêu chí, tốc độ tăng bình quân tăng từ 2-3 tiêu chí xã, đạt kế hoạch đề ra. Tiêu chí bình quân năm 2014 tăng lên 10,8 tiêu chí/xã (năm 2013 đạt 8,14 tiêu chí/xã), cao hơn mức bình quân toàn quốc là 10 tiêu chí/xã năm.

Ông Hùng chia sẻ, mặc dù số lượng tiêu chí đạt chuẩn có tăng so với năm 2013, tuy nhiên mức độ tăng chưa đồng đều giữa các tiêu chí. Các tiêu chí về cơ sở hạ tầng tăng chậm, số xã đạt chuẩn các tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thấp (giao thông 6/117 xã đạt chuẩn, cơ sở vật chất văn hóa 7/117 xã, trường học 23/117 xã, thủy lợi 30/117 xã).

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị, ông Từ Quang Hoá, đánh giá cao công tác tuyên truyền của báo chí trên địa bàn trong cuộc vận động thực hiện xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị.

Ông Hóa nhấn mạnh, thông qua các bài viết về NTM trên Báo NNVN, chuyên mục NTM trên Đài PTTH Quảng Trị và Báo Quảng Trị... nhiều mô hình hay, những cách làm tiêu biểu được giới thiệu sâu rộng đến tận mỗi người dân, cơ sở, địa phương.

 Nhờ vậy, công tác tuyên truyền đã tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” được nhiều địa phương, tổ chức chính trị- xã hội hưởng ứng tích cực. Từ đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể góp sức xây dựng NTM như hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đổi thửa dồn điền.

Đặc biệt, Báo NNVN có nhiều bài tuyên truyền về NTM rất hay, những nội dung, thông tin về NTM trên Báo NNVN phản ánh góp phần giúp cơ sở nhân rộng mô hình NTM, đồng sức mang lại kết quả tích cực cho việc xây dựng NTM tại Quảng Trị...

Năm 2015, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Chú trọng vào việc tập trung tuyên truyền những mô hình mới, hiệu quả trong xây dựng NTM tại các địa phương; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng NTM.

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận