Thứ ba, 19/02/2019 02:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định chú trọng cơ sở hạ tầng

22/03/2013, 09:46 (GMT+7)

Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Bình Định quan tâm thực hiện trong các năm qua.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Bình Định quan tâm thực hiện trong các năm qua. Ông Phan Trọng Hổ (ảnh), Giám đốc Sở NN-PTNT  kiêm Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bình Định, nói về các vấn đề trọng tâm được triển khai thực hiện trong năm 2013.

Ông đánh giá thế nào về kết quả đạt được qua 2 năm triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Định?

Sau 2 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ đảng viên cũng như người dân ở khu vực nông thôn. UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, nhằm triển khai sâu rộng các nội dung và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị cùng tham gia, tổ chức ký kết giao ước thi đua từ tỉnh đến cơ sở.

Trong công tác triển khai lập quy hoạch, đến nay, có 57/64 xã hoàn thành xây dựng NTM đến năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công tác lập đề án xây dựng NTM, các địa phương đã tiến hành lập tổ thẩm định đề án để phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai lập và thẩm định đề án xây dựng NTM.

Tuy nhiên, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn gặp một số khó khăn, tồn tại nhất định, chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo yêu cầu đề ra. Lãnh đạo một số xã chưa đi sâu, tìm hiểu đầy đủ về chương trình, nhất là những xã nằm ngoài danh sách các xã xây dựng NTM đến năm 2020 nên kết quả thực hiện chưa cao. Một số xã còn bị động trong triển khai thực hiện, thiếu cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực xây dựng NTM, chưa hiểu rõ phương pháp tiến hành thu thập, đánh giá số liệu khảo sát nên kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí còn thiếu chính xác, chưa cụ thể, rõ ràng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, chưa phát huy thật sự vai trò của cộng đồng dân cư trong việc tham gia xây dựng NTM…

Công tác lập đồ án quy hoạch được xem là bước quan trọng để triển khai xây dựng NTM thành công, tuy nhiên, công tác này đang thực hiện khá chậm, đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Việc triển khai công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng NTM thực hiện còn chậm một phần là do các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh còn thiếu và yếu. Trong khi đó, yêu cầu lập đồ án quy hoạch xây dựng NTM đòi hỏi phải tổng thể, đồng bộ nhiều vấn đề như quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển SX, khu dân cư tập trung, chợ, trường học…

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các đơn vị tư vấn thời gian qua cũng chưa được chặt chẽ, các bước quy trình thẩm định quy hoạch xây dựng NTM thực hiện còn chậm, chính quyền địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt trong công tác đôn đốc, kiểm tra đơn vị tư vấn trong việc lập đồ án quy hoạch xây dựng NTM…

Trong năm 2013, ngành NN-PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh sẽ có biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình quan trọng này?

Để công tác triển khai xây dựng NTM đạt kết quả tốt, mục tiêu đến năm 2015, toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn xây dựng NTM và đến 2020 có 64 xã đạt chuẩn, trong năm 2013, chúng tôi tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về các chủ trương, chính sách xây dựng NTM cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân biết, hưởng ứng.

Cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn tại xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn)

Trước mắt, trong công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM đôn đốc các địa phương tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch 64 xã xây dựng NTM đến năm 2020 và trong năm 2013 hoàn thành 60 xã còn lại.

Để đạt mục tiêu trên, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đang tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thành lập các tổ kiểm tra liên ngành gồm Xây dựng, NN-PTNT, Tài nguyên - Môi trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch hiện nay, phối hợp với các tổ thẩm định đồ án quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển SX, Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương xác định danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các phương án hỗ trợ phát triển SX cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhu cầu thiết thực của người dân và phải có hiệu quả cao. Xây dựng thí điểm các mô hình phát triển SX theo từng vùng sinh thái khác nhau như tại khu vực miền núi, vùng trung du, đồng bằng, miền biển để nhân ra diện rộng. Thí điểm xây dựng mô hình dồn điền đổi thửa thực hiện tại xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn) làm điểm để các địa phương khác làm theo. Tăng cường chỉ đạo tập trung hỗ trợ triển khai các hoạt động để đẩy mạnh phát triển SX, gồm chuyển đổi cơ cấu SX, phát triển nông nghiệp SX hàng hóa ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển các hình thức tổ chức SX tập thể, liên kết SX để hỗ trợ thức đẩy SX hàng hóa, tăng thu nhập cho hộ cư dân nông thôn.

Xin cảm ơn ông!

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận