Thứ tư, 12/12/2018 12:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc

01/11/2012, 11:57 (GMT+7)

NNVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Cường.
Nhân dân Quảng Trị đang hưởng ứng mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng NTM và đạt được một số kết quả tích cực. NNVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh.

Thưa ông, vì sao Quảng Trị có được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân như vậy?

Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-CTHĐ/TU ngày 31/8/2008 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Chương trình hành động số 72 của Tỉnh uỷ, Chương trình MTQG xây dựng NTM và cuộc vận động Cả nước chung tay xây dựng NTM đã được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Các Sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến huyện, thị, xã đã có chương trình hành động cụ thể, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM trên địa bàn Quảng Trị và đã tổ chức tuyên truyền, học tập sâu rộng đến tận các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh.

Có thể khẳng định rằng, xây dựng NTM là một chương trình tổng hợp có nội dung toàn diện, bao gồm kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của hơn 70% dân số đang sống ở vùng nông thôn.

Để cuộc sống ai cũng có cơm ăn, áo mặc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong ước, có thể nói nhân dân ta đã trải qua thời kỳ thắt lưng buộc bụng xây dựng đất nước. Chính họ cũng đã và đang hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp phát triển của đất nước hôm nay. Bây giờ, tâm nguyện của nông dân không chỉ muốn hết nghèo mà cần có cơ hội để được làm giàu chính đáng, hết cực nhọc, có cuộc sống nhàn hạ, không chỉ hưởng thụ về vật chất mà cả đời sống văn hoá mới để phát triển toàn diện.

Nhiều nông dân Quảng Trị đổi đời nhờ tổ chức tốt việc trồng và  khai thác cao su tiểu điền

Vì vậy, cả hệ thống chính trị của địa phương luôn nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cùng người dân trong cuộc vận động xây dựng NTM để tâm nguyện ấy của bà con sớm trở thành hiện thực. Trong đó cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu như sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền gắn với cuộc vận động và thi đua xây dựng NTM được xác định là khâu rất quan trọng, Quảng Trị thực hiện công tác này như thế nào, thưa ông?

Ngay từ đầu, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 về phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã kiện toàn và thành lập xong hệ thống chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp thôn/bản. Đã thành lập BCĐ và Văn phòng điều phối cấp tỉnh; 8/8 huyện, thị đã thành lập BCĐ cấp huyện; 4/8 huyện, thị đã thành lập tổ giúp việc; 117/117 xã đã thành lập Ban quản lý cấp xã, 858/858 thôn/bản đã thành lập Ban phát triển thôn/bản.

Để có kế hoạch lâu dài, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cho Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2015 và 2020, thông qua công tác tuyên truyền giúp cho bà con nhân dân hiểu được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt được các chương trình, kế hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin về xây dựng NTM hoặc thông qua trang website, tờ rơi, các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt văn nghệ quần chúng tại cộng đồng làng xã, thôn, xóm... với nhiều hình thức và nội dung phong phú để phổ biến, động viên người dân chủ động, sáng tạo trong công việc xây dựng NTM.

"Phong trào "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” bước đầu đã có sức lan toả lớn đến tận người dân, nhiều tổ chức chính trị và nhiều địa phương làm lễ phát động hưởng ứng, ký kết thi đua với Cơ quan Thường trực BCĐ. Diện mạo nông thôn Quảng Trị từng bước đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW. Toàn bộ hệ thống chính trị- xã hội ở các cấp đã vào cuộc bắt tay xây dựng NTM", ông Nguyễn Đức Cường.

Phải nói rằng, các hoạt động truyền thông có vai trò hết sức quan trọng, nhằm đúc rút kinh nghiệm và bài học từ kết quả thực hiện chương trình để phục vụ công tác hoạch định chính sách ngày càng hoàn thiện với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng địa phương. Kinh nghiệm triển khai ở cấp cơ sở cho thấy nếu công tác tuyên truyền, giải thích ở cấp địa phương không được tiến hành tốt, sẽ không làm cho người dân hiểu hết ý nghĩa, không khuyến khích họ chủ động tham gia một cách đầy đủ cuộc vận động. Vì vậy, phải chú trọng tuyên truyền để tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội, và giúp cho người dân, cộng đồng chủ động và sáng tạo hơn trong việc đóng góp xây dựng cũng như hưởng lợi từ Chương trình xây dựng NTM.

Xây dựng NTM đòi hỏi nguồn lực lớn, trong khi ngân sách có hạn, người dân còn nhiều khó khăn, vậy Quảng Trị đã giải quyết vấn đề huy động nguồn lực đóng góp toàn xã hội ra sao?

Đây là thách thức đặt ra cho tỉnh Quảng Trị. Là một tỉnh nghèo thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, chiến tranh tàn phá nặng nề, xuất phát điểm thấp; tỉ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2010 theo chuẩn mới toàn tỉnh có 19,7% hộ nghèo). Qua điều tra hiện trạng tất cả các mặt của các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cho thấy mức độ đạt được của các nội dung so với Bộ tiêu chí quốc gia, bình quân chung toàn tỉnh ở mức 24,4%. Chỉ có 4 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, số xã đạt từ 5-8 tiêu chí có 33 xã, số xã đạt 5 tiêu chí trở xuống có 80 xã, thậm chí nhiều xã không đạt tiêu chí nào tập trung ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hoá...

Nông dân Quảng Trị sử dụng nhiều giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao

Điều đó đặt ra nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị trong những năm tới rất nặng nề, cần có sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng tình cao của cả hệ thống chính trị và sự đầu tư lớn, đồng bộ mới có thể đạt được mục tiêu của chương trình đề ra.

Mặc dù nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp nhưng bước đầu UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã chủ động bố trí thêm kinh phí từ ngân sách của địa phương và cùng với ngân sách của Trung ương phân bổ cho tỉnh hằng năm nhằm tập trung mọi nguồn lực cho các xã điểm của tỉnh, huyện để đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất. Qua 2 năm triển khai thực hiện đã phân bổ trên 50 tỉ đồng cho các xã, đã huy động được nội lực trong cộng đồng dân cư hàng chục tỉ đồng để chỉnh trang cải tạo vườn tạp, nhà ở, xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cây, con giống, phát dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, hiến đất, hiến cây để xây dựng NTM. Ngân hàng NN - PTNT Quảng Trị đã cho các xã vay trên gần 65 tỉ đồng xây dựng NTM.  

UBND tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em Quảng Trị thành đạt trên mọi miền của Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài hướng về quê hương nhận đỡ đầu, hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM. Đến nay đã có nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận đỡ đầu cho các xã (đặc biệt là các xã điểm của tỉnh, huyện), với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng như: UBMTTQVN tỉnh tặng 130 nhà đại đoàn kết trị giá 2,86 tỉ đồng; Cty Thương mại Quảng Trị  1 tỉ đồng; ĐTNCSHCM 330 triệu đồng; Viễn Thông Quảng Trị 70 triệu đồng; Cty điện lực Quảng Trị 5 tỉ đồng...

Xin cảm ơn ông!

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận