Thứ hai, 28/05/2018 03:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cách tính lương hưu

12/05/2015, 09:07 (GMT+7)

Đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì lương hưu là mức lương trung bình của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: dinhngocmy2011@gmail.com hỏi:

Tôi có người bạn trước đây tham gia công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam 13 năm, cấp bậc đại úy, về phục viên năm 1989 và công tác tại địa phương 1 năm.

Năm 1991 vào làm công nhân của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, làm công nhân đến nay 25 năm công tác và đang hưởng hệ số lương 3.09 bậc 5/5. Đã được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian làm công nhân tại đây, tổng thời gian đóng BHXH là 38 năm.

Vậy xin hỏi: Khi nghỉ hưu có được tính hưởng hệ số lương của cấp bậc là đại úy trước đây không? Hay chỉ hưởng theo hệ số 3.09 của 5 năm cuối công tác như hiện nay. Nếu được hưởng theo hệ số của cấp quân hàm đại úy trước đây thì căn cứ vào quy định nào?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc và Thông tư số 03/2007 ngày 30/1/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/CP như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và BHXH một lần đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì được tính theo công thức sau đây:

Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương tối thiểu chung tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Từ quy định nêu trên thì trường hợp của bạn, cách tính lương hưu là mức lương trung bình của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu như luật gia đã nêu trên.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận