Thứ hai, 22/07/2019 07:41 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cần Thơ tích cực xây dựng NTM

25/10/2018, 08:35 (GMT+7)

Ông Nguyễn Ngọc Hè, GĐ Sở NN-PTNT TP Cần Thơ cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2018, TP có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM là xã Thạnh Mỹ, nâng tổng số lên 28 xã và 1 huyện đạt chuẩn.

Xây dựng NTM ở TP Cần Thơ

Hiện xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đã đạt 19 tiêu chí, đã thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Kế hoạch của TP phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có 5 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 33/36 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM, và như vậy TP Cần Thơ có 2/4 huyện đạt chuẩn là Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM TP thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí chưa đạt và củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt chuẩn tại các xã còn lại.

TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2019, sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, như vậy cả 36/36 xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo và mở rộng các hệ thống cấp nước tập trung.

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận