| Hotline: 0983.970.780

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi An Trạch khá tốt

Thứ Bảy 14/03/2020 , 15:00 (GMT+7)

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch thấp hơn giới hạn cho phép nên hoàn toàn có thể lấy nước để phục vụ tưới cho lúa.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên, số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng ngày 6/3 cho thấy độ mặn quan trắc tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Túy Loan, Tứ Câu dao động từ 0,1‰ đến 0,7‰, thấp hơn giới hạn cho phép nên hoàn toàn có thể lấy nước để phục vụ tưới cho lúa.

Chất lượng nước tại đập dâng An Trạch khá tốt

Chất lượng nước tại đập dâng An Trạch khá tốt

Về chất lượng nước ở các vị trí quan trắc, so sánh kết quả dự báo với QCVN 08-MT:2015/BTNMT tại 09 vị trí quan trắc lấy mẫu chất lượng nước có 2 vị trí (VT1 tại Cầu Thuận Phước, VT2 tại cầu Hòa Xuân) có chỉ số Clorua vượt mức quy định và 1 vị trí tại VT5 (TB Thái Sơn) có chỉ số tổng chất rắn lơ lửng vượt quá quy định.  Các  vị trí còn lại chất lượng nước đều tốt, các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, không có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên, hiện lúa ĐX đang trong giai đoạn đẻ nhánh, phát triển lóng thân cần cung cấp nước thường xuyên. Tình hình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Ngoài hệ thống các đập dâng thuộc hệ thống thủy lợi An Trạch, năm 2020 trước vấn đề xâm nhập mặn ngày càng lớn và nguồn nước từ các hồ thủy điện về ít, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng đập tạm Tứ Câu và đập tạm Xuyên Đông để ngăn mặn đã phát huy hiệu quả trong việc giữ ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Từ dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tớí (từ ngày 12/3 – 18/3) cho thấy, do tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, mực nước trên các sông xuống thấp, dẫn tới độ mặn tại các vị trí khá cao. Đặc biệt, tại vị trí các trạm bơm Miếu Ông, Túy Loan độ mặn dự báo lớn nhất xấp xỉ 0,8‰.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên nhận định, các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Túy Loan, Tứ Câu) có độ mặn dự báo đều thấp hơn ngưỡng cho phép cấp nước tưới cho cây lúa theo quy định (dưới 1‰) do đó có thể vận hành để bơm tưới lúa trong thời kỳ lúa phát triển.

Nhìn chung chất lượng nước ở các điểm quan trắc khá tốt, đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp trên hệ thống thủy lợi An Trạch.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Phấn khởi nuôi dê có liên kết tiêu thụ

Phấn khởi nuôi dê có liên kết tiêu thụ

Mô hình nuôi dê có liên kết bao tiêu đầu ra ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang là hướng đi mới giúp nhiều hộ dân an tâm chăn nuôi.

Ngô sinh khối vụ đông 'cháy hàng'

Ngô sinh khối vụ đông 'cháy hàng'

Rét đậm kéo dài khiến nhiều diện tích trồng cỏ bị chết hoặc chậm phát triển. Thức ăn thô xanh cho gia súc khan hiếm nên ngô sinh khối thường xuyên 'cháy hàng'.