Thứ hai, 26/08/2019 03:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chế độ đối với người lao động đã hưởng chế độ một lần

02/06/2010, 10:25 (GMT+7)

Ông Lê Văn Tủy ở phường Long Biên (quận Long Biên - Hà Nội) hỏi:

Năm 1968 tôi học xong chuyên nghiệp, tôi được phân công về công tác tại một Cty thuộc Bộ Công nghiệp nặng, đến năm 1990 do mắt kém, không chữa được, vì vậy tôi đã xin nghỉ chế độ vào tháng 1/1990 theo chế độ 176 nhận một cục gần 800.000 đồng. Trong quyết định nghỉ cơ quan tính 22 năm công tác. Hiện nay tôi già yếu, bệnh tật nhiều mà không được hưởng chế độ nào nên đời sống rất khó khăn.

Rất mong quý tòa soạn cho biết đối với cá nhân tôi cũng như những người nghỉ chế độ 176 hiện nay có được hưởng chế độ nào không? Nếu không được thì chúng tôi cũng mong Quốc hội, Nhà nước quan tâm sửa đổi chính sách để những người về hưởng chế độ 176 như tôi đảm bảo cuộc sống.

Trả lời:

Người lao động nghỉ việc theo chế độ 176 là nghỉ việc đã nhận các chế độ trợ cấp thôi việc một lần. Theo Luật BHXH hiện hành thì Nhà nước chỉ giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động nghỉ việc nhưng chưa nhận các chế độ trợ cấp và trợ cấp BHXH một lần. Những người lao động này vẫn còn tên trong danh sách lao động của đơn vị và có quyết định nghỉ chờ việc, hiện nay nếu họ chưa được cấp sổ BHXH thì được tổ chức BHXH cấp sổ BHXH (chế độ này được quy định tại mục 8 Thông tư số 19 ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Hiện nay các chế độ của người lao động được các bộ, ngành tiếp tục bổ sung, hướng dẫn như bổ sung chế độ ốm đau, chế độ tai sản, chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí đối với người lao động có thời gian gián đoạn, đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù, người bị mất tích trở về, người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp; người đang hưởng trợ cấp hành tháng theo Quyết định 91, chế độ tử tuất. Các quy định về cách tính BHXH, áp dụng mức lương bình quân để đóng BHXH; cách tính cộng dồn thời gian đóng BHXH giữa các thời kỳ và cách tính thời gian công tác của người lao động công tác trước và sau thời điểm 1/1/1995; hướng dẫn việc giám định khả năng lao động đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Đối với những người có đủ 15 năm công tác trong quân đội thì được hưởng chế độ hưu trí.

Đối với người lao động dôi dư (cũng giống như người lao động nghỉ việc theo Quyết định 176 trước đây) cũng đã được đảm bảo về quyền lợi như họ được bảo lưu thời gian đóng BHXH, được tự đóng tiếp BHXH, được nghỉ việc chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí và khi nghỉ việc họ được hưởng chế độ trợ cấp theo thời gian công tác (chế độ của người đã được đảm bảo hơn rất nhiều so với trước đây).

Đó là những chính sách đối với người lao động đang được Nhà nước quan tâm hướng dẫn thi hành và Nhà nước sẽ tiếp tục bổ sung những vẫn đề bấp cập đang tồn tại hiện nay đối với người lao động. Qua phản ảnh của ông thì đây cũng là những vẫn đề bất cập cần được Nhà nước quan tâm để những người lao động như ông giảm bớt khó khăn khi tuổi già.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận