| Hotline: 0983.970.780

Chủ động tích nước trong hồ chứa

Thứ Sáu 20/09/2019 , 08:40 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Trung - Tây Nguyên, 17 hồ chứa thủy lợi trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, lượng nước hữu ích hiện tại còn lại 60,4 triệu m3, đạt 14,3% so với thiết kế, thấp hơn trung bình nhiều năm là 10,2%.

08-53-30_img_0254_
Các hồ chứa cần chủ động tích nước để đảm bảo nước tưới vụ ĐX tới.

Tuy nhiên các vùng canh tác trên lưu vực đang thu hoạch vụ hè thu nên việc cấp nước tưới đã ngưng toàn bộ, các hồ chứa thời điểm này chủ yếu phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi, dự kiến đến cuối vụ nhu cầu khoảng 0,4 triệu m3.

Như vậy, kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy toàn bộ 17 công trình hồ chứa đã đáp ứng đủ nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu với diện tích 18.214ha, đạt 100% diện tích tưới theo kế hoạch. Bên cạnh đó, toàn bộ 19 trạm bơm và đập dâng dọc sông chính trên lưu vực cũng đảm bảo nước tưới cho 7.115ha.

Lưu vực Vu Gia - Thu Bồn đang bắt đầu bước vào các tháng mùa mưa lũ, các hồ chứa bắt đầu tích nước. Vì vậy, trong thời gian tới các địa phương, cơ quan quản lý vận hành công trình cần cập nhật diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo tiếp theo để có kế hoạch tích trữ nước phục vụ cho vụ ĐX 2019 - 2020 và phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Gia súc chết rét được hỗ trợ thế nào?

Gia súc chết rét được hỗ trợ thế nào?

Chỉ hỗ trợ thiệt hại khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp ứng phó, phòng chống rét theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Trời hửng nắng, nông dân tranh thủ xuống giống

Trời hửng nắng, nông dân tranh thủ xuống giống

Sau hơn tuần rét đậm, trời hửng nắng, nông dân Quảng Bình tranh thủ xuống giống vụ đông xuân