Thứ sáu, 23/08/2019 09:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chuyển mục đích sử dụng đất cho tỉnh Yên Bái

13/09/2018, 13:10 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Yên Bái quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ĐT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận