Thứ sáu, 19/10/2018 07:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có cần xin phép khi khai thác thủy sản?

18/11/2011, 15:59 (GMT+7)

Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có cần xin phép không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Luật Thủy sản năm 2003: Tổ chức, cá nhân muốn khai thác thuỷ sản phải có Giấy phép khai thác thuỷ sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp cá nhân khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu cá. Điều kiện để được cấp Giấy phép khai thác thủy sản của tổ chức cá nhân? Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản, Điều 1, Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản được cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản phải có các điều kiện sau đây: 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc xác nhận đã đăng ký tàu cá; 2. Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với lại tàu cá; 3. Có Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 4. Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo quy định của Bộ NN – PTNT phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng; 5. Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp. Mỗi Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 12 tháng.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận