Thứ tư, 24/04/2019 12:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vụ “mua bằng Tiến sĩ y khoa với giá 200 triệu đồng”

Đại học Thái Nguyên báo cáo về công tác đào tạo Tiến sĩ

22/08/2014, 14:52 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phát ngôn có thể  lấy bằng Tiến sỹ y khoa với giá 200 triệu đồng, Đại học Thái Nguyên đã có báo cáo Bộ GD & ĐT về công tác đào tạo Tiến sĩ từ năm 2009 đến nay.

Đại học Thái Nguyên báo cáo về công tác đào tạo Tiến sĩ

Từ năm 2009 đến năm 2014, Đại học Thái Nguyên được phê duyệt chỉ tiêu đào tạo 485 Tiến sỹ thuộc 28 chuyên ngành.

Tuy nhiên, toàn Đại học Thái Nguyên chỉ xét tuyển được 308 người, trong đó, Trường Đại học y dược xét tuyển được 30 người.

Cũng trong 6 năm qua, số lượng nghiên cứu sinh thôi học vì không hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc xét thấy không có đủ khả năng và năng lực nghiên cứu luận án Tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên là 28 người. Trong đó, Đại học y dược Thái Nguyên có 2 người thôi học.

ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận