Thứ ba, 23/04/2019 06:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dành vốn cho các công trình dở dang

16/01/2014, 10:29 (GMT+7)

Hôm qua (15/1), tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên họp 24, UBTV Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh báo cáo về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Hôm qua (15/1), tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên họp 24, UBTV Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh báo cáo về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Theo Tờ trình, Chính phủ dự kiến bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án dở dang của các bộ, địa phương là 66.720 tỷ đồng (bằng 43,6% nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ). Chính phủ kiến nghị UBTV Quốc hội quyết định bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các bộ, địa phương thực hiện là 48.653,261 tỷ đồng cho 638 dự án bố trí cơ bản đủ vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành dự án hoặc hoàn thành theo tiến độ các dự án quan trọng, theo đúng quy định trong Nghị quyết của Quốc hội.

Đối với 91 dự án dự kiến hoàn thành trong hai năm 2014 - 2015 với tổng số vốn bố trí 18.066,739 tỷ đồng nhưng mới đáp ứng được 33,7% vốn trái phiếu Chính phủ, Chính phủ đề nghị UBTV Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương căn cứ tổng số vốn dự kiến cho các dự án này của từng bộ, địa phương, tiến độ thực hiện dự án... để dồn vốn hoàn thành dứt điểm các dự án đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, thất thoát hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho phù hợp với khả năng bố trí vốn của từng dự án.

Đa số các thành viên UBTV Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của UB Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Đối với 91 dự án mới đáp ứng được 33,7% vốn trái phiếu Chính phủ, UBTV Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm, điều chỉnh tổng mức đầu tư của từng dự án, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2014 - 2015 và trình UBTV Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 30/4/2014.

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận