Chủ nhật, 24/06/2018 06:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đầu tư mọi nguồn lực

30/07/2013, 10:42 (GMT+7)

Theo Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, qua hơn 2 năm triển khai xây dựng NTM, Trà Vinh đã huy động từ các nguồn lực được 1.402,25 tỷ đồng.

Theo Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, qua hơn 2 năm triển khai xây dựng NTM, Trà Vinh đã huy động từ các nguồn lực được 1.402,25 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 331,1 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 147,87 tỷ đồng, vốn tín dụng 248,1 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 254,22 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 31,43 tỷ đồng, vốn lồng ghép 376,81 tỷ đồng và các nguồn vốn khác là 12,98 tỷ đồng…

Diện mạo NTM Trà Vinh khởi sắc

Các nguồn vốn huy động được Trà Vinh tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, phục vụ dân sinh, đã thực hiện đầu tư xây dựng 57 công trình (nhựa hoá 10 công trình, bê tông hoá 47 công trình) đường liên ấp, trục ấp với tổng chiều dài 45,94 km (láng nhựa 6,5 km, bêtông 39,44 km) và xây dựng 16 cây cầu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,68% năm 2010 xuống còn 16,63% năm 2012. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã điểm giảm từ 2 - 4%/năm. 

PHƯƠNG NGHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận