Thứ tư, 24/04/2019 11:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dự báo sâu bệnh tuần từ 13-20/1

13/01/2014, 11:22 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, rệp, bệnh khô vằn tăng, sâu đục thân - bắp hại cục bộ.

1. Các tỉnh phía Bắc

- Chuột: Tổ chức cộng đồng đồng loạt ra quân diệt chuột giao thời giữa cây vụ đông và đổ ải, làm đất SX vụ ĐX theo lịch xả nước (đợt 1 từ 25 - 29/1/2014; đợt 2 từ 4 - 9/2/2014 và đợt 3 từ 19 - 24/2/2014).

- Theo dõi dịch hại trên mạ xuân, lúa sạ như sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, tuyến trùng hại rễ...

- Cây ngô: Rệp, bệnh khô vằn tăng, sâu đục thân - bắp hại cục bộ. Theo dõi và phòng trừ ở những nơi có mức độ hại cao.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh; Rệp xơ trắng tiếp tục gây hại, cần phòng trừ trên trà mía muộn, rậm rạp. Không sử dụng cây mía trong vùng có bệnh chồi cỏ làm giống và tích cực trồng mới ở những diện tích mía lưu gốc bị hại nặng.

- Cây cà chua, khoai tây: Bệnh mốc sương, bệnh héo xanh... gây hại nhẹ.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa:

- Bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng... phát sinh gây hại rải rác trên lúa ĐX cực sớm giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.

- Bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại chủ yếu lúa sạ sớm giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Bọ trĩ, sâu keo, sâu năn, dòi đục nõn... phát sinh hại chủ yếu trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột: Hại nhẹ trên các trà lúa ĐX, hại nặng cục bộ những diện tích gieo ở các khu ruộng ven làng, đồi gò...

- Ốc bươu vàng: Lây lan theo nguồn nước.

b) Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại cục bộ tại những diện tích đã nhiễm.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy trưởng tuổi 5, trưởng thành tiếp tục hát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chỉ phun thuốc tại những diện tích có mật độ rầy cao.

- Bệnh đạo ôn hại lá: Tiếp tục gia tăng, gây hại (do không khí lạnh kéo dài tại các tỉnh phía Bắc) trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, nhất là trên những ruộng gieo sạ giống nhiễm, sạ dầy và bón nhiều phân đạm. Hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời; tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc BVTV.

- Ốc bươu vàng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa mới gieo cấy, giai đoạn mạ. 

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun: Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

- Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3-5 ngày và trổ đều.

Trên cây chè

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Cà phê

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận