Chủ nhật, 21/07/2019 03:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dự báo sâu bệnh tuần từ 25/11-1/12

25/11/2013, 10:33 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh thán thư, thối gốc rễ, tuyến trùng trên cây tiêu; bệnh khô cành, trên cây cà phê tiếp tục phát sinh gây hại...

1. Các tỉnh phía Bắc

- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, chuột, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá hại cục bộ.

- Rau họ hoa thập tự: Sâu cuốn lá, bọ nhảy và sâu ăn lá phát sinh, gây hại nhẹ. Rệp hại tiếp tục tăng nhanh.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại cục bộ.

- Cây mía: Bệnh chồi tiếp tục gây hại, nhất là trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh.

- Cây cà phê, hồ tiêu: Bệnh thán thư, thối gốc rễ, tuyến trùng trên cây tiêu; bệnh khô cành, trên cây cà phê tiếp tục phát sinh gây hại.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên lúa lỡ vụ giai đoạn đòng - trỗ.

- Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đứng cái - trỗ.

- Chuột tiếp tục gây hại cục bộ lúa gieo, đặc biệt các vùng gò đồi.

b) Trên cây trồng khác

- Rau màu: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang... gây hại rau ăn lá; sâu xanh, sâu xám... hại ngô giai đoạn phát triển thân lá.

- Sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp bột hồng, bệnh đốm lá... gây hại nhẹ.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh gây hại.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu tiếp tục phát sinh, gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến cáo nông dân kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời những diện tích có mật độ cao, nhằm hạn chế lây truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Bệnh đạo ôn hại cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng - trỗ. Hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ bệnh kịp thời, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc BVTV.

- Ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa mới gieo cấy. Cần tiến hành các biện pháp tổng hợp để diệt trừ ngay từ đầu vụ.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Nouvo 3,6EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông, đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, cháy bìa lá phun ngừa bộ ba HAI-BBC (Beam 75WP, Carbenda super 50SC và Bonny 4SL) trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Trên cây chè:

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Trên cà phê:

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận