Thứ sáu, 26/04/2019 07:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dừng nâng cấp và thành lập mới trường đại học, cao đẳng

28/03/2014, 09:50 (GMT+7)

"Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, trường cao đẳng."

Dừng nâng cấp và thành lập mới trường đại học, cao đẳng
Trường Đại học Hà Hoa Tiên. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Đây là thông tin vừa được Bộ này nêu rõ trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng.

Theo đó, đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường đại học, trường cao đẳng đã gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo từ trước ngày 19/3/2014, Bộ sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá những điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt đối với các trường mới thành lập nhằm giữ vững tính ổn định của hệ thống và hướng tới mô hình phát triển giáo dục đại học dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Cùng với việc "siết" nâng cấp, thành lập trường mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Đối với các dự án đầu tư thành lập trường (đã có quyết định thành lập trường hoặc đã được phê duyệt về chủ trương hoặc chưa được phê duyệt chủ trương), các bộ ngành, địa phương phân loại, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với những dự án đã quá hạn và gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/4/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PHẠM MAI Vietnam+

Đang được quan tâm

Gửi bình luận