Thứ sáu, 14/12/2018 11:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dương Huy - Điểm sáng trong xây dựng NTM

25/11/2013, 12:47 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với sự nỗ lực vượt bậc, Dương Huy đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí, 38 chỉ tiêu...

Năm 2011,  khi tiến hành lập đề án xây dựng NTM, qua kết quả rà soát, xã Dương Huy mới chỉ đạt duy nhất 1 tiêu chí điện nông thôn. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với sự nỗ lực vượt bậc, Dương Huy đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí, 38 chỉ tiêu và phấn đấu là xã đầu tiên của thành phố Cẩm Phả về đích trong năm 2013.

Dương Huy là một xã miền núi, trình độ dân trí thấp, nhận thức xã hội còn nhiều hạn chế khi có tới 42% là người dân tộc thiểu số. Mặt khác lực lượng lao động chủ yếu chưa được qua đào tạo, thu nhập của người dân phần lớn phụ thuộc vào nông-lâm nghiệp.

Đứng trước những khó khăn trên, Đảng ủy và chính quyền xã Dương Huy nhận thấy, muốn thành công trong xây dựng NTM việc đầu tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được lợi ích từ chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước.

Khánh thành công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khe Sím, xã Dương Huy

Do đó, ngay từ những ngày đầu tiên triển khai chương trình, Dương Huy đã thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng NTM cấp xã. Mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo được phân công phụ trách từng thôn, tiến hành điều tra hiện trạng nông thôn mới của địa phương, để từ đó xác định tiêu chí nào cần làm trước, tiêu chí nào làm sau.

Việc phân bổ nguồn lực cũng cần ưu tiên hướng vào các những lĩnh vực chính như: cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các ngành nghề… Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, lập quy hoạch nên Dương Huy đã từng bước khơi dậy sức mạnh tập thể của người dân trong việc xây dựng NTM.

Nhờ vậy chỉ trong vòng hơn 2 năm, bằng nguồn vốn hỗ trợ của chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn đóng góp của nhân dân, diện mạo Dương Huy không ngừng được thay đổi. Tính đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 8.000/10.250m đường trục xã, liên xã đạt chuẩn. Tổng chiều dài đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn lên tới 13.402/19.354m (đạt 70%). Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa là 8.374m (đạt gần 90%).

Song hành với đầu tư cơ sở hạ tầng, xã Dương Huy cũng luôn chú trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững bằng cách khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao và áo dụng KHKT vào sản xuất để tăng thu nhập và thay đổi hình thức sản xuất cũ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã bình quân tăng 10%/năm.

Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 8 triệu đồng/người/năm thì đến hết năm 2012 đã tăng lên trên 22 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,02% và hộ cận nghèo là 0,34%.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân, Dương Huy cũng luôn chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học. Đến nay, xã có 1 điểm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 3 trường Tiều học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% trường THCS đảm bảo yêu cầu sử dụng dạy và học. Đồng thời công tác khám chữa bệnh và chăm lo sức khỏe nhân dân cũng ngày được nâng lên…

Có thể tin tưởng rằng, với những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và sự nỗ lực của người dân, Dương Huy chắc chắn sẽ cán đích thành công chương trình xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra.

VIỆT NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận