Thứ bảy, 24/08/2019 07:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận thêm 35 xã đạt chuẩn NTM

28/12/2018, 09:03 (GMT+7)

Chiều 27/12, Ban chỉ đạo NTM tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp, xét bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 3 năm 2018.

08-31-30_nh1
Các thành viên hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 3 năm 2018

Tại cuộc họp này, 100% số phiếu các thành viên trong Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận 35 xã đạt chuẩn NTM đợt 3 năm 2018, nâng tổ số xã đạt chuẩn năm 2018 đạt 45 xã; lũy kế đến nay toàn tỉnh có 158 xã, chiếm 68,9% số xã trên địa bàn.

Căn cứ vào kết quả rà soát, thẩm định của đoàn liên ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh nhất trí 100% bỏ phiếu đề nghị công nhận 35/35 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2018, gồm: huyện Thạch Hà có 8 xã (Nam Hương, Bắc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Điền, Thạch Tiến, Thạch Xuân, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn); Can Lộc 6 xã (Kim Lộc, Gia Hanh, Thiên Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc); Đức Thọ có 5 xã (Đức Lập, Đức Quang, Đức Đồng, Đức Châu); Hương Sơn có 5 xã (Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Thịnh, Sơn Hàm, Sơn Tân); Cẩm Xuyên có 4 xã (Cẩm Sơn, Cẩm Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Dương; huyện Lộc Hà 3 xã (Mai Phụ, Hồng Lộc, Tân Lộc); Vũ Quang có 2 xã (Hương Quang, Hương Thọ); huyện Kỳ Anh có 1 xã (Kỳ Tiến); Hương Khê 1 xã (Phúc Trạch) và TX Kỳ Anh có 1 xã (Kỳ Ninh).

08-31-30_nh3
Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có gần 68% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM
T.NGA – N. THẮNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận