Thứ ba, 23/07/2019 12:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hải Hà nỗ lực giảm nghèo bền vững

22/11/2018, 13:30 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

10-38-05_dsc_0095

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Chíu A Si và bà Tằng Sám Múi, thôn 3, xã Quảng Sơn. Bà Múi cho biết: Năm 2016 - 2017, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò giống (1 con bị chết; 1 con đã sinh con) và cho vay thêm vốn để mua trâu. Gia đình đã tập trung chăn nuôi trâu, bò và phát triển trồng rừng. Hiện nay gia đình tôi đã thoát nghèo.

Để thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, ngay từ đầu mỗi năm, huyện Hải Hà đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng, từ đó, triển khai thực hiện những chính sách và giải pháp giảm nghèo phù hợp.

Song song với đó, huyện tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã đặc biệt khó khăn. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo với chương trình xây dựng NTM và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Nhờ đó, các chỉ tiêu theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo đúng lộ trình đề ra được thực hiện tốt. Công tác cho vay, sử dụng vốn được thực hiện đúng mục đích và có hiệu quả; nguồn vốn này đã góp phần cùng các nguồn lực khác tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp của huyện đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho chương trình giảm nghèo từng bước chuyển hướng bền vững.

Từ đó người dân có ý chí và nghị lực vươn lên để thoát nghèo, biết học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất, biết sử dụng nguồn lực lao động, đất đai và vốn để phát triển kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện đạt doanh số trên 2,1 tỷ đồng với 345 lượt khách hàng vay vốn. Các nguồn vốn vay tập trung chủ yếu cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp...

Huyện cũng đã tổ chức cấp hơn 2.200 thẻ BHYT cho người thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh cho 2.181 lượt bệnh nhân là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 2,43 tỷ đồng. Thực hiện việc miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho gần 1.300 lượt học sinh nghèo với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Huyện còn tích cực chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành vận động hộ nghèo làm nhà ở theo chương trình hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Đã có 32/62 hộ trên địa bàn huyện đang triển khai làm nhà ở, nâng tổng số hộ đã và đang hoàn thiện nhà ở là 142/172 hộ...

Huyện còn tích cực triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất bằng nguồn vốn của tỉnh, của huyện như mô hình nuôi bò sinh sản tại các xã Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Quảng Phong, Quảng Chính, Quảng Minh cho 35 hộ nghèo, cận nghèo tham gia với nguồn kinh phí 525 triệu đồng.

Bên cạnh việc hỗ trợ mô hình giống, vật nuôi, huyện Hải Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia lao động tại khu công nghiệp; phối hợp các trung tâm, trường học tư vấn nghề, việc làm…; tổ chức khai giảng 3/6 lớp nghề cho 105 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ nay đến cuối năm 2018, huyện phấn đấu đạt được mục tiêu giảm hộ nghèo từ 855 hộ (chiếm 5%) xuống còn 655 hộ (3,75%). Giảm hộ cận nghèo từ 1.120 hộ (6,55%) xuống còn 950 hộ (5,52%).
THÀNH TRUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận