Thứ sáu, 21/09/2018 03:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ học sinh bán trú

16/10/2012, 10:00 (GMT+7)

Em rất quan tâm đến những quy định của Nhà nước về chế độ đối với học sinh bán trú ở các trường dân tộc nội trú. Mong luật gia cho biết về vấn đề này để em làm hồ sơ hưởng chế độ.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: vuongtungmucangchai@gmail.com xin hỏi:

Em rất quan tâm đến những quy định của Nhà nước về chế độ đối với học sinh bán trú ở các trường dân tộc nội trú. Mong luật gia cho biết về vấn đề này để em làm hồ sơ hưởng chế độ.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 65/2011 ngày 22/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú quy định mức hỗ trợ đối với học sinh bán trú như sau:

Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn căn cứ vào thời gian thực tế học bán trú của học sinh theo quy định; Hỗ trợ nhà ở: học sinh bán trú được ở trong khu bán trú của nhà trường; đối với những học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tiền nhà ở căn cứ vào thời gian học thực tế của học sinh theo quy định.

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú: Được bổ sung kinh phí chi thường xuyên hằng năm với mức 100.000 đồng/học sinh bán trú/năm để mua sắm, sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao và phương tiện phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho học sinh bán trú; Được bổ sung kinh phí chi thường xuyên hằng năm với mức 50.000đ/học sinh bán trú/năm học để lập tủ thuốc dùng chung cho học sinh bán trú; Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, nước sạch và các thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trường học hiện hành.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương thức cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ tiền ở được quy định:

Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ gồm: Danh sách học sinh bán trú mới được UBND cấp huyện phê duyệt trong năm học; Danh sách học sinh bán trú đang học tại trường đã được UBND cấp huyện phê duyệt từ các năm học trước và đang tiếp tục học bán trú trong năm học; Đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở của học sinh có xác nhận của nhà trường đối với học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở (mẫu đơn).

Trên đây là những quy định chung, em nghiên cứu và lên gặp Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn cụ thể.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận