Thứ ba, 19/06/2018 06:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoàn thành vượt chỉ tiêu

15/10/2013, 10:24 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 Khóa X (sau đây xin được gọi tắt là NQ7) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ("tam nông").

Bộ NN-PTNT vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 Khóa X (sau đây xin được gọi tắt là NQ7) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ("tam nông"). Với sự nỗ lực của các ban, ngành đoàn thể, trong 5 năm qua, Bộ NN-PTNT hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao.

TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG

Ngay sau khi NQ7 của BCH TƯ Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện. 

Ông Bạch Quốc Khang, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh, thực hiện NQ7 của BCH TƯ Đảng, Đảng Bộ NN-PTNT đặc biệt coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, từng bước đưa các thông tin về "tam nông" đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ ban hành Nghị quyết liên tịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền giai đoạn 2011 - 2015. Phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và các báo, đài TƯ, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục về "tam nông".

Cụ thể, Bộ phối hợp với TCty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam (VTC) mở thêm 2 kênh truyền hình VTC16 và VTC14 dành riêng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Bộ là Báo NNVN, Tạp chí NN-PTNT, Trang Thông tin điện tử của Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên mục, chuyên trang NTM, dạy nghề cho lao động nông thôn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm NQ7 về "tam nông"

Từ những thành công của công tác tuyên truyền, Bộ NN-PTNT đã phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1620/QĐ-TTg tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đến nay, phong trào đã được thực hiện sâu rộng trên cả nước cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”.

VƯỢT CHỈ TIÊU

Thực hiện NQ7, Bộ NN-PTNT được Chính phủ giao 19 nhiệm vụ, hiện Bộ đã hoàn thành việc nghiêm cứu, đề xuất và đang tổ chức thực hiện 14 nhiệm vụ. Trong đó, có 2 nhiệm vụ về quy hoạch, 1 Chương trình MTQG, 11 đề án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ phê duyệt.

Cụ thể, về quy hoạch, Bộ NN-PTNT đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Với Chương trình MTQG đã ban hành Quyết định 800 và Thông tư liên tịch 26 về Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Về các đề án đến năm 2020, Bộ ban hành nhiều quyết định về phát triển ngành trồng trọt, nông nghiệp công nghệ cao, khuyến nông khuyến lâm, khuyến ngư, an ninh lương thực… Tuy nhiên, hiện còn Đề án Luật Thủy lợi, Luật Nông nghiệp, Luật Thú y chưa được hoàn thiện, đòi hỏi các đơn vị liên quan cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện NQ7 của BCH TƯ Đảng về "tam nông", mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, bão lũ, song Bộ NN-PTNT vẫn đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực thế mạnh của ngành là nông, lâm, thủy sản…

Diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn từng bước khởi sắc và không ngừng được nâng cao. Giai đoạn 2008-2013, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 4,6%/năm, vượt mục tiêu 3,2%/năm của Nghị quyết Đại hội Đảng X đề ra cho giai đoạn 2009 - 2010 và mục tiêu 2,6-3% của Nghị quyết Đại hội Đảng XI đề ra cho giai đoạn 2011 - 2015. Tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP cả nước giảm từ 22,21% năm 2008 xuống còn 21,17% năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chia sẻ, trong 5 năm qua, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản dành thành tựu mà 10 năm trước không ai nghĩ có thể đạt được. Nhờ NQ7 mà phong trào xây dựng NTM giờ đã lan tỏa và phát triển sâu rộng tới toàn thể cấp ủy, nhân dân. Thực tế cho thấy, ở đâu phong trào xây dựng NTM thành công ở đó uy tín cấp ủy được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, một số lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc Bộ nhận thức chưa thật sự sâu sắc. Điều đó thể hiện qua hành động, việc làm, lời nói. Đặc biệt, việc xây dựng một số đề án còn chậm, chất lượng một số đề án chưa cao, thậm chí nhiều văn bản ban hành phải dừng, rút lại, chỉnh sửa.

Bộ trưởng yêu cầu sau hội nghị này, lãnh đạo cấp ủy các đơn vị phải nhận thức, quán triệt sâu sắc tới bản thân và cán bộ trong đơn vị của mình, sớm hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao góp phần vào thắng lợi của NQ7 về "tam nông".

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận