| Hotline: 0983.970.780

Lương Tài xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện

Thứ Ba 01/12/2020 , 08:34 (GMT+7)

Lương Tài là huyện nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, khi bước vào xây dựng nông thôn mới, huyện đứng trước nhiều khó khăn...

Tuy nhiên xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội để phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn, nông dân, huyện Lương Tài đã phát huy truyền thống quê hương Anh hùng cách mạng, phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế nói chung, sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

100% số xã đạt chuẩn 

Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM của huyện Lương Tài là 13/13 xã (đạt 100%); trong đó xã Trung Kênh được công nhận năm 2014; xã Trung Chính, Trừng Xá, Tân Lãng được công nhận năm 2015; xã Minh Tân được công nhận năm 2016; xã Phú Hòa, Quảng Phú, Lâm Thao được công nhận năm 2017; xã Lai Hạ, Mỹ Hương, An Thịnh được công nhận năm 2018 và xã Phú Lương, Bình Định được công nhận năm 2019.

Về tiêu chí quy hoạch, huyện xác định đây là nội dung quan trọng và là căn cứ để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, UBND huyện Lương Tài tiến hành lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài cũng đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Với tiêu chí giao thông, hiện nay hệ thống giao thông từ các tuyến đường tỉnh đến đường ngõ, xóm đều được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa đảm bảo kết nối, đi lại thuận tiện, phục vụ tốt cho nhu cầu giao thông và sản xuất kinh doanh trên địa bàn, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Hạ tầng của huyện Lương Tài được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Hạ tầng của huyện Lương Tài được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Về tiêu chí thủy lợi, hệ thống thủy lợi tại các xã, liên xã khá đồng bộ. Toàn huyện đã kiên cố hóa được 291km tuyến kênh tưới, tiêu. 93 trạm bơm với tổng công suất 570.620 m3/h. Hệ thống công trình thủy lợi được quản lý và khai thác theo đúng quy trình vận hành, kịp thời điều hòa tưới, tiêu nước hợp lý và phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống đường điện trên địa bàn huyện gồm có 169,7km đường dây trung thế, 432,14km đường dây hạ thế, 230 trạm biến áp, đảm bảo cấp điện đầy đủ cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. 100% khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng mất an toàn.

Về tiêu chí sản xuất, đã hình thành được nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực, tiêu biểu. Đó là dự án trồng tía tô trong nhà kính, nhà màng của Công ty TNHH Nông nghiệp Hồ Gươm tại xã Lâm Thao, diện tích 8,11 ha, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; Dự án chăn nuôi của Công ty TNHH Lợn giống DABACO Lương Tài với quy mô đàn lợn gần 20.000 con,…

Về mô hình sản xuất hàng hóa tập trung và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đã hình thành 10 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung có diện tích từ 10 ha trở lên, với tổng diện tích là 285 ha; việc nuôi cá lồng trên sông phát triển tốt, toàn huyện có 750 lồng trên sông Thái Bình, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hình thành nhiều vùng sản lúa năng suất cao, chất lượng cao quy mô từ 3 ha trở lên; Vùng rau màu tập trung (cà rốt, hành tỏi, khoai lang)... Có một số doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi lớn, như Công ty TNHH Lợn giống DABACO, trang trại hộ ông Vũ Bá Việt, Trang trại hộ ông Phạm Đình Chất, trang trại hộ ông Đỗ Công Hải.

Về mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn huyện đang thực hiện 04 mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Đó là, dự án trồng tía tô trong nhà kính, nhà màng tại xã Lâm Thao, diện tích 8,11 ha; Sản xuất rau, măng tây xanh, cà rốt VietGap tại xã Minh Tân với 4,6 ha; Mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ (bưởi, cam) áp dụng công nghệ tưới phun tự động với 10,1 ha, tại xã Mỹ Hương và mô hình trồng cây ăn quả (bưởi da xanh) với 2,5 ha tại xã Quảng Phú.

Mục tiêu thời gian tới

Về quan điểm, huyện Lương Tài xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, cần thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và xây dựng NTM có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; từng bước xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao.

Về mục tiêu, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã, huyện nông thôn mới với các phương châm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới theo định hướng bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có có 50% xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 bao gồm: Thu thập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng; Giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 01ha canh tác đạt 197,54 triệu đồng; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 89%; Số thôn được công nhận “Làng văn hóa” đạt 90%; Duy trì 100% số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%. 100% chất thải rắn được thu gom, xử lý.

Lương Tài xác định xây dựng NTM phải bắt nguồn từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Lương Tài xác định xây dựng NTM phải bắt nguồn từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện xác định tập trung vào 7 nhóm giải pháp then chốt sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức; Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; Phát triển giáo dục - đào tạo và y tế; Đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục và thể thao; Sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Huy động mọi nguồn lực

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lương Tài được thành lập ngày 14/3/2011; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện được thành lập ngày 12/5/2016 trong chỉ đạo luôn bám sát kế hoạch, mục tiêu xây dựng NTM hàng năm và từng giai đoạn, làm tốt công tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM.

Về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, huyện Lương Tài huy động được khoảng 1.334.133 triệu đồng (chưa bao gồm vốn tín dụng), trong đó ngân sách Trung ương 0,80%; ngân sách tỉnh 81,26%; ngân sách huyện, xã 11,90%; nhân dân đóng góp 6,04 %. Nguồn kinh phí trên đã đảm bảo nguồn lực xây dựng NTM. Lương Tài không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.

Hải Phòng thêm nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Hải Phòng thêm nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Năm 2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hải Phòng đã công nhận thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thành phố đạt 3 sao, 4 sao.