Thứ hai, 23/07/2018 03:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Móng Cái: Cứng hóa 50 km GTNT

14/05/2014, 06:55 (GMT+7)

TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vừa sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM.

Theo đó, đến nay, 9/9 xã đã thực hiện lập quy hoạch chung và 8/9 xã đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã; 200 tuyến đường trục thôn với chiều dài gần 50 km của các xã NTM đã được triển khai cứng hóa.

Ngoài ra, 3 năm qua, TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành việc xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành xây dựng NTM từ TP xuống các xã, thôn, bản.

 Công tác tập huấn được tổ chức kịp thời cho cán bộ chủ chốt; việc tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể của TP quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, đối với việc phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân, bằng nguồn vốn hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng, TP đã triển khai thực hiện được 50 dự án thuộc 15 nhóm, trong 4 lĩnh vực chính trồng trọt; nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi; đưa cơ giới hóa vào SXNN. Một số dự án đã đạt được hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân.

Đánh giá bình xét theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM, đến nay TP Móng Cái đã có 3 xã cơ bản đạt chuẩn từ 15-18 tiêu chí; 2 xã đạt khá chuẩn từ 10-14 tiêu chí và 4 xã trung bình đạt chuẩn từ 5-9 tiêu chí.

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận