Thứ ba, 19/06/2018 03:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm

27/05/2010, 11:00 (GMT+7)

Xin luật sư cho biết các chức danh cán bộ, công chức cấp xã có mối quan hệ như thế nào thì không được bố trí?

Bạn Thanh Luân gửi từ địa chỉ: luanle_hhoa@yahoo.com.vn hỏi:

Xin luật sư cho biết các chức danh cán bộ, công chức cấp xã có mối quan hệ như thế nào thì không được bố trí? Trường hợp anh rể làm Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã, anh của vợ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch làm Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy xã là đúng hay sai?

Trả lời:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định 114 ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm bao gồm:

+ Chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ, gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ, hoặc tự ý bỏ việc.

+ Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

+ Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH, Cty cổ phần, Cty hợp danh, bệnh viện tư, trường học tư.

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, vợ, con, anh chị em ruột của mình vào làm các công việc: Tài chính, kế toán, địa chính, xây dựng.

Từ những quy định của pháp luật như đã nêu trên, đối chiếu với trường hợp bạn nêu thì trường hợp anh rể làm Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã, anh của vợ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã không trái quy định của pháp luật; luật chỉ cấm việc bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, vợ, con, anh chị em ruột của mình vào làm các công việc: Tài chính, kế toán, địa chính, xây dựng.

Các chức danh như bạn nêu thuộc diện bầu cử theo Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức HĐND và UBND và bầu theo quy định của Điều lệ Đảng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận