Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ở mức báo động

Thứ Ba 17/12/2019 , 09:25 (GMT+7)

Qua các kết quả quan trắc chất lượng nước trong năm 2019 của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường cho thấy có 12/15 vị trí quan trắc bị ô nhiễm nghiêm trọng, tỷ lệ này cao nhất từ năm 2005 trở lại đây.

Nước sông cầu Bây chảy ra sông Kim Sơn đoạn sau cống Xuân Thụy (Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) ngày 14/3/2019 bị ô nhiễm, có màu đen, sủi bọt trắng.

Theo kết quả quan trắc của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trong năm 2019 có tỷ lệ số điểm quan trắc vượt QCVN cao nhất từ trước đến nay với 12/15 vị trí, chiếm 80% số vị trí quan trắc.

Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm có giảm so với năm 2018 do mực nước trong hệ thống ở các thời điểm quan trắc cao hơn so với năm trước từ 20-29cn. Các thông số hóa lý, vi sinh như: TSS, BOD5, COD, NO2-, PO43- chủ yếu vượt quy chuẩn Việt Nam (QCVN) ở mức nhỏ hơn 5 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm. Trong khi thông số NH4+ và Coliform có mức vượt QCVN lớn hơn 10 lần (thuộc nguồn nước ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng) chiếm tỷ trọng cao.

Các vị trí bị ô nhiễm nghiêm trọng là: Cống Xuân Thụy, cống Như Quỳnh, cống Kênh Cầu, cầu Lương Bằng, cống Cầu Cất, cống Tranh, cống Bá Thủy, cống Ngọc Đà, cống Ngọc Lâm, cống Phần Hà, cống Bình Lâu, cống Neo (tăng 8% so với năm 2018). Tỷ lệ này cao nhất từ năm 2005 trở lại đây. Nước bị ô nhiễm cao nhất vào tháng 2 và 3 (vào thời kỳ bón phân để gieo cấy và chăm sóc lúa thời kỳ đẻ nhành). Chất lượng nước vào tháng 4 được cải thiện hơn do vào thời điểm này có 2 đợt mưa trái vụ, đồng thời trước đó, Công ty Bắc Hưng Hải đã thực hiện gạn tháo, thay nước đệm trong kênh, mương.

PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương, Chủ nhiệm nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2019” của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường cho biết: Một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước là do chưa quản lý được nguồn thải xả vào hệ thống.

Gần như 100% nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, làng nghề và 70-80% nước thải công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu trước khi xả vào hệ thống thủy lợi (HTTL).

10-02-27_nh_2_bhh
Rác thải sinh hoạt ngập tràn HTTL Bắc Hưng Hải.
Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải có 6 công trình điều tiết chính, 16 sông trục chính với tổng chiều dài là 336 km và 67 kênh nhánh với tổng chiều dài là 528 km. Toàn hệ thống có 257 trạm bơm, trong đó, 115 trạm bơm tưới; 52 trạm bơm tiêu và 90 trạm bơm tưới tiêu kết hợp. Do phần lớn công trình của hệ thống được thiết kế và xây dựng từ năm 1959 nên đã bị xuống cấp, trong khi chế độ thủy văn, mực nước đã có nhiều thay đổi. Nhiều kênh, sông bị bồi lắng hạn chế khả năng dẫn nước, không có dòng chảy môi trường cũng là nguyên nhân làm gia tăng ô nhiễm nước trong HTTL Bắc Hưng Hải.

Cùng đó, công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải được thiết kế chỉ với nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ SXNN và quy trình vận hành hệ thống phục vụ tưới, tiêu, chưa tính đến vận hành các công trình để giảm thiểu ô nhiễm nước.

Sông Kim Sơn có nhiệm vụ cấp nước cho toàn hệ thống thuộc quản lý của Công ty Bắc Hưng Hải, trong khi các công trình tiêu nước thải gây ô nhiễm nước cho sông Kim Sơn như: Cống Xuân Thụy tiêu nước thải sinh hoạt cho quận Long Biên và nước thải KCN Sài Đồng, Thạch Bàn, Hanel và khoảng 1.200 điểm xả vào sông Cầu Bây và cống Ngọc Đà tiêu nước thải sinh hoạt cho 1 phần của huyện Gia Lâm, huyện Văn Lâm và các KCN Như Quỳnh A, Tân Quang, CCN Phú Thị (Gia Lâm) thuộc quản lý của thuộc quản lý của Công ty Đầu tư Phát triển thủy lợi Hà Nội.

Cống Phần Hà tiêu nước thải cho KCN dệt may Phố Nối thuộc quản lý Công ty KTCTTL Hưng Yên. Cống Bình Lâu tiêu nước thải cho thành phố Hải Dương qua kênh T2 thuộc quản lý của Công ty công trình đô thị Hải Dương.

Do mỗi công trình tiêu nước thải thuộc quản lý của các địa phương khác nhau nên không có sự phối hợp trong vận hành để giảm thiểu ô nhiễm nước.

Các công trình tiêu nước thải vẫn có thể hoạt động vào những thời điểm lấy nước phục vụ SXNN hoặc thời điểm hạn hán phải đóng cống Xuân Quan và Cầu Xe, An Thổ để trữ nước làm cho tình trạng ô nhiễm nước càng trầm trọng.

Ô nhiễm nước trong HTTL Bắc Hưng Hải còn bị ảnh hưởng bởi địa hình, vào nhiều thời điểm mực nước các sông nội đồng cao hơn mực nước các sông ngoài dẫn đến không lấy được nước vào hệ thống hoặc ngược lại.

Khu vực TP. Hải Dương tiêu nước thải ra sông Thái Bình qua cống Cầu Cất, nhưng vào mùa mưa, mực nước sông Thái Bình dâng cao hơn mực nước trong HTTL Bắc Hưng Hải nên phải đóng cống Cầu Cất và toàn bộ nước thải của TP. Hải Dương tiêu ngược vào sông Kim Sơn và chảy qua sông Đình Đào tiêu qua cống Cầu Xe và An Thổ.

Do hiện tượng này đã làm cho nước sông Kim Sơn, sông Đình Đào trong mùa mưa có mức độ ô nhiễm cao hơn so với mùa khô.

10-02-27_nh_3_bhh
Công tác quan trắc và lấy mẫu của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường tại hệ thống.
Vận hành tưới tiêu linh hoạt để giảm thiểu ô nhiễm

Trước tình trạng chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có diễn biến ngày càng phức tạp, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đề xuất giải pháp nghiên cứu giải pháp vận hành hệ thống thủy lợi để giảm thiểu ô nhiễm nước.

Mực nước trên sông Hồng là nguồn cấp nước chính cho hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có xu hướng hạ thấp, trong khi khối lượng chất thải xả vào sông, kênh ngày càng gia tăng. Bởi vậy, công tác vận hành tưới tiêu cũng cần linh hoạt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đề xuất một số giải pháp vận hành như sau: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Hưng Hải với các địa phương trong việc vận hành các công trình tiêu nước chính có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước như: Cống Ngọc Quan, Xuân Thụy, Ngọc Đà, Bình Lâu, Phần Hà, Tân Hưng 2 cửa… 

Vào những thời điểm lấy nước tưới và cấp nước cho nuôi thủy sản cần chủ động đóng các cống tiêu nước thải. Vào những thời điểm xả lũ hồ thượng nguồn, tận dụng các đợt xả lũ đợt đầu để tháo gạn nước ô nhiễm, làm sạch kênh, sông.

Cùng đó, điều hành mở cống tiêu tại Cầu Xe, An Thổ để tháo gạn, thay nước đệm vào các thời điểm có mưa lớn đầu mùa và thời gian xả lũ đợt đầu sau đó mới đóng cống để trữ nước. 

Trong năm 2019, công ty Bắc Hưng Hải đã thực hiện việc thay nước trong hệ thống 2 đến 3 lần bằng biện pháp đưa nước từ sông Hồng vào hệ thống để tăng cường khả năng tự làm sạch nguồn nước. Xả bèo, rác trước các cửa cống. Khoán duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến kênh: Kim Sơn từ Xuân Quan đến Kênh Cầu; Kênh Đình Dù; Điện Biên; Lạc Cầu; Đồng Than; Nam Kẻ Sặt; Tây Kẻ Sặt.

Dương Giang

Biện pháp kỹ thuật canh tác cây ăn quả trong điều kiện hạn mặn

Biện pháp kỹ thuật canh tác cây ăn quả trong điều kiện hạn mặn

Khoa học - Công nghệ 13/08/2020 - 09:00

Vào mùa hạn mặn, các nhà vườn trồng cây ăn quả ở ĐBSCL phải có các bước chuẩn bị và biện pháp chăm sóc vườn tốt hơn, nhằm hạn chế tối thiểu những thiệt hại.

46.000 tỷ đồng hiện đại hóa hệ thống thủy nông

46.000 tỷ đồng hiện đại hóa hệ thống thủy nông

Khoa học - Công nghệ 13/08/2020 - 07:01

Từ nguồn vốn ODA 2,3 tỷ USD (tương đương khoảng 46.000 tỷ đồng), trong thập kỷ qua, Bộ NN-PTNT đã sử dụng hiệu quả để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi.

Lũ tháng 8 ở ĐBSCL không ảnh hưởng lúa hè thu và thu đông

Lũ tháng 8 ở ĐBSCL không ảnh hưởng lúa hè thu và thu đông

Khoa học - Công nghệ 11/08/2020 - 06:35

Lũ tháng 8 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu hướng tăng lên nhưng vẫn ở mức thấp và gần như không ảnh hưởng tới lúa vụ hè thu và thu đông.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch kém

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch kém

Khoa học - Công nghệ 07/08/2020 - 06:30

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 6/8 về giám sát chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch vẫn ở mức thấp

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch vẫn ở mức thấp

Khoa học - Công nghệ 31/07/2020 - 06:30

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 30/7.

Người quản đốc làm... nhà sư phạm

Người quản đốc làm... nhà sư phạm

Khoa học - Công nghệ 24/07/2020 - 08:14

Nhắc đến anh Phan Tấn Đề có lẽ phải nhắc đến mô hình đào tạo mà anh là người xây dựng, triển khai, mang lại những hiệu quả rất tích cực trong nhiều năm qua.

Phát triển dự án điện gió ngoài khơi trị giá 10 tỷ USD

Phát triển dự án điện gió ngoài khơi trị giá 10 tỷ USD

Khoa học - Công nghệ 22/07/2020 - 15:02

Sáng 22/7, Biên bản ghi nhớ (MOU) phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, tỉnh Bình Thuận trị giá tới 10 tỷ USD chính thức được ký kết tại Hà Nội.

Việt Nam tăng cường nhập khẩu điện từ Lào, Campuchia và Trung Quốc

Việt Nam tăng cường nhập khẩu điện từ Lào, Campuchia và Trung Quốc

Khoa học - Công nghệ 22/07/2020 - 10:59

Để đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong nước, Việt Nam đang gia tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào và Trung Quốc.

Cây trồng biến đổi gen nhiều triển vọng phát triển ở Kenya và Bangladesh

Cây trồng biến đổi gen nhiều triển vọng phát triển ở Kenya và Bangladesh

Khoa học - Công nghệ 20/07/2020 - 10:32

Cây trồng biến đổi gen (BĐG) đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi và đầy triển vọng tại Kenya và Bangladesh. Đó là những thông tin mới nhất từ CropLife Việt Nam.

Nam Định: Đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão

Nam Định: Đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão

Khoa học - Công nghệ 19/07/2020 - 09:26

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão, tỉnh Nam Định đã tập trung đánh giá hiện trạng đê điều và lên phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm.

Nhiều quan điểm khác biệt về giống cây trồng chỉnh sửa gen

Nhiều quan điểm khác biệt về giống cây trồng chỉnh sửa gen

Khoa học - Công nghệ 17/07/2020 - 20:40

Một số quốc gia đã xếp công nghệ chỉnh sửa gen vào cùng nhóm các công nghệ và cây trồng thông thường khác, tuy nhiên EU lại xem đây là phẩm biến đổi gen (GMO).

Lộc Trời ra mắt chương trình liên kết phát triển HTX kiểu mới ở ĐBSCL

Lộc Trời ra mắt chương trình liên kết phát triển HTX kiểu mới ở ĐBSCL

Khoa học - Công nghệ 17/07/2020 - 08:40

Với mô hình HTX kiểu mới, Lộc Trời sẽ hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ bao gồm tài chính, nhân sự, máy móc cơ giới, vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật cao…

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Giàu lên nhờ nuôi hươu sao

Giàu lên nhờ nuôi hươu sao

Sau khi xuất ngũ về địa phương nhiều cựu chiến binh của HTX Nuôi hươu Trọng Hùng Tân Hòa đã cùng nhau phát triển kinh tế từ nuôi hươu.

Trồng rong nho rủi ro ít, lợi nhuận cao

Trồng rong nho rủi ro ít, lợi nhuận cao

Nghề trồng rong nho đang được phường Ninh Hải, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) khuyến khích phát triển vì độ rủi ro ít, lợi nhuận cao.