Thứ sáu, 22/06/2018 09:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phải tạo được sự đồng thuận

14/01/2011, 09:31 (GMT+7)

Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị vẫn nỗ lực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị

Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị vẫn nỗ lực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị khẳng định:

Trước hết phải xác định đây là một chương trình có ý nghĩa rất lớn, mang tính xã hội cao, được thực hiện từ cơ sở. Đặc trưng của chương trình NTM là phát triển sản xuất tạo sinh kế. Do vậy, thực hiện NTM phải thực hiện từ thôn, xã nhằm phát huy hơn nữa tính sáng tạo, tự chủ của người dân.

Thưa ông, là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, việc xây dựng NTM hẳn nhiên không phải dễ dàng, vậy Quảng Trị làm thế nào để thực hiện tốt chương trình này?

Theo tôi, về vốn đầu tư cho NTM, không nên chờ vào Nhà nước, mà cần huy động các nguồn vốn trong dân, của doanh nghiệp... Để hoàn thành tốt chương trình NTM theo tôi phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức cho người dân. Khi người dân đã hiểu đúng về chủ trương thì họ sẽ tự giác rất cao và tự nguyện thực hiện. Trước hết phải tập trung quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân tham gia quy hoạch nhằm tạo ra sự đồng thuận lớn, thống nhất cao. Bà con ta sẽ lựa chọn những tiêu chí thuận lợi, phù với điều kiện của địa phương mình thực hiện trước, chứ không chờ tập trung thực hiện xây dựng các tiêu chí một lúc...

Nhận thức được đầy đủ như vậy nên Sở NN-PTNT Quảng Trị đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn về NTM cho 9 huyện, thành phố, thị xã. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và Chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2010-2020. Đến nay, đã hoàn thành công tác điều tra hiện trạng NTM và chọn 8 xã của 8 huyện, thị làm thí điểm xây dựng chương trình. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, hướng dẫn các huyện, thị xã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện. Một số huyện còn lập tổ công tác chương trình NTM. Qua kiểm tra ở cơ sở, bà con nông dân ở các xã được chọn thí điểm xây dựng NTM rất vui mừng và nhiệt tình hưởng ứng chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Cũng liên quan đến vấn đền phát triển NTM, năm ngoái Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã vào kiểm tra và chỉ đạo cho làm ngay dự án TĐC để người dân Húc Nghì sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, Quảng Trị thực hiện đến đâu rồi?

Như đã nói đó là Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét xã Húc Nghì. Sau một năm khi Bộ trưởng đến thăm người dân sống trong vùng thiệt hại vẫn chưa an cư, cuộc sống đang tạm bợ. Về phía tỉnh Quảng Trị đã hết sức khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đến nay đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn trên mặt bằng xây dựng, cầu tạm đã đưa vào sử dụng phục vụ công tác vận chuyển máy móc, vật liệu thi công các công trình và đã cơ bản hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng. Các đơn vị đang tích cực triển khai thi công các công trình tiếp theo như cầu tràn, san mặt bằng, đường nội bộ, kè chắn đất, hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ nhân dân vùng dự án. Mong muốn Bộ, Trung ương sớm bố trí tăng thêm vốn, giúp đỡ tỉnh để công việc được thuận lợi, người dân sớm ổn định cuộc sống, bản làng được sạch đẹp hơn.

Ông có thể khái quát nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2011 của ngành NN-PTNT Quảng Trị là gì?

Trước hết rà roát, điều chỉnh quy hoạch ngành, đảm bảo đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, gồm phát triển rừng, thủy sản, đặc biệt là quy hoạch phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng bảo đảm phát triển bền vững, đẩy mạnh xây dựng NTM cho 8 xã thí điểm. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng kết hợp thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, phát triển ổn định các vùng nông lâm sản nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, chuyển giao mạng hơn nữa tiến bộ khoa học kỹ thuật về với nông thôn, tập trung đào tạo nghề cho nông dân. Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, hiệu quả trên cơ sở phòng chống tốt các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm...

Xin cảm ơn ông!

L.Q.HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận