Thứ ba, 18/06/2019 07:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phản hồi của BHXH tỉnh Yên Bái

04/09/2012, 10:09 (GMT+7)

NNVN nhận được Công văn số 574/BHXH-KT của BHXH tỉnh Yên Bái do ông Phạm Quốc Tuấn, PGĐ ký ngày 22/8/2012 trả lời về bài báo “Bảo hiểm Yên Bái có cố ý làm trái?”.

Báo NNVN số 164 ra ngày 16/8/2012 đăng bài “Bảo hiểm Yên Bái có cố ý làm trái?”, phản ánh một số vấn đề trong đơn tố cáo của ông Nguyễn Duy Vượng,  GĐ Cty TNHH Yên Phú, đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái với các nội dung sau: BHXH huyện Yên Bình thu bảo hiểm vượt quá mức quy định đối với người lao động; BHXH tỉnh Yên Bái tính mức lương hưu không đúng với quy định của Nhà nước đối với ông Nguyễn Duy Vượng; BHXH Yên Bái bắt người nghỉ hưu mua bảo hiểm sinh mạng cá nhân để hưởng phần trăm.

>> Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái có cố ý làm trái?

Sau khi phát hành, NNVN nhận được Công văn số 574/BHXH-KT của BHXH tỉnh Yên Bái do ông Phạm Quốc Tuấn, PGĐ ký ngày 22/8/2012. Để rộng đường dư luận và đảm bảo thông tin hai chiều, NNVN trích đăng phản hồi của BHXH tỉnh Yên Bái về những vấn đề trên.

Về nội dung BHXH huyện Yên Bình thu BHXH không đúng với người lao động, thu gấp đôi hàng tháng từ mức 830.000đ lên 1.498.000đ/tháng là căn cứ theo quy định tại điều 2, điều 3 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 và phụ lục kèm theo danh mục, địa bàn, áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/10/2011, điều 3, điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 70/2011/NĐ-CP.

Theo các quy định trên, huyện Yên Bình là địa bàn thuộc vùng IV, vùng có mức lương thấp nhất, DN của ông Nguyễn Duy Vượng đều phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 1.400.000đ/người/tháng. Tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định: Người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, tức 1.400.000đ + (1.400.000đ x 7%) =1.498.000đ/người/tháng. BHXH huyện Yên Bình thu bảo hiểm 1.498.000đ là đúng quy định của Chính phủ.

Về nội dung BHXH tỉnh Yên Bái tính lương hưu đối với ông Nguyễn Duy Vượng không đúng với quy định của Nhà nước. Nội dung này BHXH tỉnh Yên Bái nói rằng “Vì thời gian khiếu nại của ông Nguyễn Duy Vượng đã lâu, và đã có rất nhiều hồ sơ, văn bản của các cấp, các ngành giải quyết nội dung này, nên chúng tôi xin sao gửi một số văn bản của các ngành”. Và khẳng định: “Cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái thực hiện tính tiền lương hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Duy Vượng đúng Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBH ngày 23/9/2008”

Về nội dung BHXH bắp ép cán bộ hưu trí mua bảo hiểm sinh mạng trừ thẳng trên bản lương. Nội dung này thay vì trả lời việc làm đó đúng sai như thế nào thì BHXH Yên Bái sao lục Báo cáo số 36/BC-TTr ngày 09/4/2012 của Thanh tra tỉnh Yên Bái, Công văn 825/CV-BHXH ngày 30/12/2011 của BHXH Yên Bái gửi NNVN.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận