Thứ năm, 19/09/2019 01:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi tiến độ chậm

10/03/2015, 06:15 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2014, kết quả thực hiện 4 năm (2011-2014) và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi tiến độ chậm
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong phong trào xây dựng NTM

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau 4 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế nhất định; theo kế hoạch được duyệt dự kiến đến năm 2015 toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn, nhưng đến nay qua đánh giá tổng hợp của Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và báo cáo của các địa phương, trên địa bàn tỉnh chỉ có xã Bình Dương (huyện Bình Sơn) được công nhận đạt chuẩn NTM, khả năng chỉ có 10-11 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015 và là một trong những tỉnh chậm so với cả nước.

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 số xã đạt chuẩn NTM từ 10-11 xã (không kể xã Bình Dương); số tiêu chí bình quân/xã 9,5 tiêu chí; giảm số xã dưới 5 tiêu chí xuống còn dưới 40 xã, làm động lực để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chỉ đạo các địa phương lưu ý tập trung triển khai các nội dung trọng điểm, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các hội đoàn thể phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó vận động nhân dân thực hiện đưa phong trào ngày càng hiệu quả hơn, thực sự là phòng trào thi đua của toàn dân, qua đó đem lại lợi ích thiết thực cho chính người dân.

Đồng thời hết sức lưu ý đến việc nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong xây dựng NTM cũng như kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, kiện toàn Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; điều chỉnh phân công địa bàn cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện cho phù hợp với điều kiện thực tế, để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách và địa phương được phân công; tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng SX hàng hóa, nâng cao hiệu quả SX.

Tiếp tục đẩy mạnh việc huy động và thu hút nguồn vốn trong dân, cộng đồng và DN để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chí NTM. Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ năm 2015 và các nguồn kinh phí huy động thực hiện Chương trình, tập trung chỉ đạo các xã sử dụng kinh phí phân bổ có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, tránh dàn trải, gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản...

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố và trao quyết định công nhận xã Bình Dương đạt chuẩn NTM năm 2014; tặng Bằng khen và 1 tỷ đồng cho tập thể xã Bình Dương; trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong phong trào xây dựng NTM.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận