Chủ nhật, 25/08/2019 06:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi: Trên 540 tỷ đồng xây dựng NTM năm 2019

07/01/2019, 15:50 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định​ phân khai kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019.

08-52-46_1
Khuyến khích các địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành công trình trong năm 2019

Cụ thể, cân đối vốn xây dựng NTM năm 2019 của tỉnh là 543 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 283 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 260 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao, các đơn vị đầu mối giao kế hoạch (Sở NN- PTNT, UBND các huyện, TP) quyết định giao kế hoạch đầu tư cho UBND các xã sau 20 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

UBND các huyện, TP có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành, hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổ chức bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2019.

Nếu dự án nào không giải ngân hết kế hoạch vốn, bị cắt vốn thì địa phương đó (huyện, xã) tự cân đối vốn của địa phương để thanh toán phần vốn bị cắt giảm.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận