Thứ ba, 23/10/2018 07:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Ngãi: Xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân

11/02/2011, 09:48 (GMT+7)

Trong năm 2010, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 870 triệu đồng cho 5 dự án chăn nuôi bò ở các xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh), Bình Đông và Bình Thới (huyện Bình Sơn), Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành), Phổ Khánh (huyện Đức Phổ); 1 dự án sản xuất tỏi ở xã An Hải (huyện Lý Sơn); 1 dự án mua ngư lưới cụ ở Phổ Quang và 1 dự án mua máy nông nghịêp ở Phổ Thuận (huyện Đức Phổ). Tỉnh Hội đã thu 350 triệu đồng tiền vốn Quỹ đến hạn, 80 triệu đồng tiền phí.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng dự án thu gom và xử lý rác thải ở xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) với số tiền đầu tư 100 triệu đồng; xây dựng dự án hỗ trợ ngành nghề (thuộc chương trình xóa đói giảm nghèo) tại xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức) với số tiền 100 triệu đồng; dự án chương trình khuyến nông, khuyến lâm tại xã Đức Hòa (Mộ Đức) với số tiền 95 triệu đồng; triển khai thực hiện dự án xóa nghèo với tổng số tiền đầu tư 1.000 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân là 752 triệu đồng; nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh trên 4.100 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do Tỉnh Hội quản lý là 2.215,161 triệu, nguồn vốn do các huyện, thành Hội quản lý là 470 triệu đồng; các cơ sở Hội quản lý là 1.470 triệu đồng.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận